G?nel yeniden yarg?lan?yor

Ara?t?rmac?-Yazar G?l?i?ek G?nel, anadilde e?itimi savundu?u i?in bug?n yeniden yarg? ?n?ne ??kacak. Aram Yay?nlar? taraf?ndan yay?nlanan ?Dilimiz Varl???m?z Dilimiz K?lt?r?m?zd?r? isimli kitab?n?n 17 ile 120. sayfalar? aras?nda ge?en...


Ara?t?rmac?-Yazar G?l?i?ek G?nel, anadilde e?itimi savundu?u i?in bug?n yeniden yarg? ?n?ne ??kacak. Aram Yay?nlar? taraf?ndan yay?nlanan ?Dilimiz Varl???m?z Dilimiz K?lt?r?m?zd?r? isimli kitab?n?n 17 ile 120. sayfalar? aras?nda ge?en ifadelerden dolay? G?l?i?ek G?nel, daha ?nce ?Halk?, ?rk farkl?l??? g?zetmek suretiyle kin ve d??manl??a a??k?a tahrik etmek? su?lamas?yla 1 y?l 8 ay hapis cezas? alm??t?. Yenilenen TCK ile birlikte yeniden yarg?lanacak olan G?nel?in duru?mas?, bug?n saat 09.00?da Be?ikta? A??r Ceza Mahkemesi?nde g?r?lecek. G?nel, yenilenen TCK?n?n 312/2 ve son, 5680 say?l? Kanun?un Ek 2/1 ve TCK?n?n 36. maddelerinden yarg?lanacak. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net