Yuvadan u?an penguenlerin yeni dergisi ?Uykusuz?

Ge?ti?imiz ay ?al??t?klar? Penguen dergisinden ayr?lan ve ne yapacaklar? merakla beklenen gen? karikat?ristler yeni bir dergi kurdular. Penguen?den ayr?lmalar?n?n nedeninin para olmad???n? belirten ?izerler,...


Ge?ti?imiz ay ?al??t?klar? Penguen dergisinden ayr?lan ve ne yapacaklar? merakla beklenen gen? karikat?ristler yeni bir dergi kurdular. Penguen?den ayr?lmalar?n?n nedeninin para olmad???n? belirten ?izerler, yaln?zca daha ?zg?r ?al??acaklar? bir ortam istediklerini belirtmi?lerdi. Yi?it ?zg?r, Umut Sar?kaya, U?ur G?rsoy ve Ersin Karabulut gibi ba?ar?l? ?izerlerin bulundu?u ekibin ??karaca?? derginin ad? Uykusuz. Derginin 5 Eyl?l?den itibaren her ?ar?amba g?n? bayilerde olaca?? bildirildi. Uykusuz?un ekibinde ayr?ca oyuncu Engin G?nayd?n, yazar Vedat ?zdemiro?lu, ?izerler Memo Tembel?izer, Ender Y?ld?zhan, Oky, Yavuz ?zt?rk, Y?lmaz Aslant?rk, Deniz Ensari, Bar?? Uygur ve F?rat Budac? yer al?yor. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net