Gabbeh trt 2 23.30

GabbehY?netmen: Mohsen MakhmalbafOyuncular:Abbas Sayah Shaghayeh Djodat


Film ?iirsel sineman?n en ?nemli yap?tlar?ndan biri. ?mge ve g?r?nt?ler yaz?lm?? bir ?iirdir adeta. Gabbeh, ?ran??n g?neyindeki Bahtiyar a?iretinin kimli?i ve o b?lgede dokunan hal?n?n ad?d?r. A?iret mensuplar? dokunan her kilimde ba?lar?ndan ge?en olaylar? kilimlerin renklerindeki anlamlara gizleyerek dokumaktad?rlar. ?nsan?n ?iirle b?t?nle?tirildi?i bu filmde b?y?l? bir ?ekilde dokunan renkler esas?nda ?rma??n k?y?s?ndaki ya?l? ?iftin ge?mi?idir. Gabbeh?in bekledi?i amcas? evlenece?i k?z? suyun ba??nda okunan ?iirlerden bulur.
www.evrensel.net