Tanjevi? kadroyu indirecek

?spanya?da 3-16 Eyl?l tarihleri aras?nda d?zenlenecek 35. Avrupa ?ampiyonas??nda m?cadele edecek (A) Milli Erkek Basketbol Tak?m?, haz?rl?klar?n? d?n yapt??? tek idmanla s?rd?rd?.


?spanya?da 3-16 Eyl?l tarihleri aras?nda d?zenlenecek 35. Avrupa ?ampiyonas??nda m?cadele edecek (A) Milli Erkek Basketbol Tak?m?, haz?rl?klar?n? d?n yapt??? tek idmanla s?rd?rd?.
Abdi ?pek?i Spor Salonu?nda, ba? antren?r Bogdan Tanjevic y?netiminde sabahger?ekle?tirilen idmanda milliler, taktik a??rl?kl? ma? yapt?.
Dizinde sakatl??? bulunan Serkan Erdo?an, antrenmanda yer almad?. Serkan??n bug?n tak?mla birlikte ?al??abilece?i bildirildi.
?te yandan, Basketbol Federasyonu Ba?kan? Turgay Demirel de antrenman? izledi. (A) Milli Erkek Basketbol Tak?m?, haz?rl?klar?n? bug?n yapaca?? antrenmanla s?rd?recek. Tanjevi??in bug?n kadroyu 12 ki?iye d???rece?i kaydedildi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net