31 Ağustos 2007 00:00

Farkl? bir Venedik Festivali

64. Uluslararas? Venedik Film Festivali, Keira Knightley ve James McAvoy?un ba?rollerinde oynad???, Ian McEwan??n en ?ok satanlar listesine giren kitab?ndan uyarlanan ?Atonement? (Kefaret) filmiyle ba?lad?.

Paylaş

K?rm?z? hal? t?reni, ge? saatlere kadar s?ren gece partileri ile bilinen Venedik Film Festivali bu y?l yaln?zca Hollywood?un parlak d?nyas?n? yans?tm?yor .
Keira Knightley ve James McAvoy?un ba?rollerinde oynad???, Ian McEwan??n en ?ok satanlar listesine giren kitab?ndan uyarlanan ??Atonement?? (Kefaret) filmiyle ba?layan 64. Uluslararas? Venedik Film Festivali, bu y?l ciddile?iyor. Irak i?gali, i?galin Amerikan toplumu ?zerindeki etkisi, M?s?r?da polis vah?eti ve ?talyan mafyas? gibi ciddi konulara de?inen filmlerin yar??aca?? festivalde Festivalde Alt?n Aslan ?d?l? i?in 22 film yar???yor.
Irak damgas?
Daha ?ok Hollywood filmlerinin a??r bast??? festivalde bu y?l Irak sava?? hakk?nda iki ayr? filmin yer almas? festivale siyasi bir a??rl?k da kazand?r?yor. Festivalin y?netmeni Marco Mueller yapt??? a??l?? konu?mas?nda ?Bana g?re sava?a en iyi cevap sinemad?r? dedi. Oyuncu kadrosunda Tommy Lee Jones, Charlize Theron ve Susan Sarandon?un bulundu?u ?In the Valley of Elah? adl? film, Irak?tan ABD?ye d?nen gen? bir Amerikan askerinin ?ld?r?lmesini konu al?yor. Paul Haggis?in y?netmenli?i yapt??? bu film, Brian De Palma?n?n bir Amerikan ordu birli?inin Irakl? aileye eziyet etmesini konu alan ?Redacted? isimli filmle yar??acak. Redacted ayn? zamanda Amerikan medyas?n?n Irak i?galini ele al?? bi?imine dair g?ndermelere de sahip bir film. Baz? ele?tirmenlen yorum yapmak i?in beklemeyi tercih ederken festivale Irak i?galinin b?yle ele?tirel bir tarzda damgas?n? vurmu? olmas? Hollywood?un sava?a genel kar?? duru?unu yanstt??? fikrini payla?anlar da az de?il.
Ele?tirmen Jay Weissberg, ??u an olup bitenler ani duygusal etkiyle meydana geliyor ama Irak sava???nda 15 y?l i?inde ne olup bitece?i beni ger?ekten ilgilendiriyor? diyor.
Mafya ve polis
Dikkatleri ?zerine ?eken di?er bir filmler ise George Clooney?in bir ?irketin kirli i?lerini yapan hilebaz birini oynad??? ?Il Dolce e L?Amaro? ve M?s?r polisinin vah?i tav?rlar?n? inceleyen ?Heya Fawda? adl? filmler. Baz? filmler konular? itibariyle s?yr?lsa da festivalde ?ngilizce a??rl??? hissediliyor. 22 filmden 6?s? Amerikan 4?? de ?ngiliz yap?m?. Screen International?dan Lee Marshall, ?Anglo-Saxon sineman?n ba??ms?z taraf? i?in bayram var ama d?nyan?n geri kalan?ndan ?nemli eksiklikler s?z konusu? yorumunda bulundu. Marshall, G?ney Amerika, g?ney Afrika ve Asya?n?n baz? b?l?mlerinin yeterince temsil edilmedi?ini de belirtti. 4 Asya filmi izleyenlerin be?enisi sunulacakken Japon yap?mc? Takashi Miike, Quentin Tarantino?nun oyuncu kadrosunda bulundu?u ?talyan Spaghetti Western adl? filmin Japon yorumu olan ?Sukiyaki Western Django? adl? yap?m?n? izleyenlerle payla?ma imkan?na sahip olacak. 64. d?zenlenen festivali ?nceki y?llardan ba?ka bir ?zellik ise daha ?ok gen? y?netmenlere ?ans tan?n?yor olmas?. Yar??acak filmlerin y?netmenlerinden 7?sinin ilk, 6?s?n?n da ikinci filmi oldu?u belirtildi. Festivale, aralar?nda George Clooney, Keira Knigtley ve Woddy Allen gibi ?ok say?da ?nl? sima kat?l?yor. 8 Eyl?l?de y?netmen Alexi Tan??n ?ekti?i, HongKong-Tayvan yap?m? ??Blood Brothers?? filmiyle sona erecek festivalde, Tim Burton Ya?am Boyu Ba?ar? ?d?l?n? Johnny Depp?in elinden alacak. ?d?ller 8 Eyl?l?de yap?lacak galayla sahiplerini bulacak.
Ana yar??man?n yan? s?ra d?nyan?n en eski film festivali Venedik?te onlarca ba?ka film daha g?sterime girecek. Woody Allen, Colin Farrell, Richard Gere ve Scarlett Johansson gjbi isimlerin yer alaca?? festivlade Amerikal? y?netmen Tim Burton da ya?am boyu ba?ar? ?d?l?yle ?ereflendirilecek. (K?LT?R SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

1001 Belgesel Film Festivali?nin temas? ?Hat?rlamak?

SONRAKİ HABER

Cem Uzan, mal varlıklarına el konulması için açılan davayı kazandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa