Mehmet Uzun Film Festivali 1 Eyl?l?de ba?l?yor

Mardin Maz?da?? Belediyesi taraf?ndan bu y?l ikincisi d?zenlenecek Maz?da?? Mehmet Uzun Film Festivali, 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n??nde start alacak. Maz?da?? Belediyesi taraf?ndan ge?ti?imiz y?l d?zenlenen 1. Mehmet Uzun Film ...


Mardin Maz?da?? Belediyesi taraf?ndan bu y?l ikincisi d?zenlenecek Maz?da?? Mehmet Uzun Film Festivali, 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n??nde start alacak. Maz?da?? Belediyesi taraf?ndan ge?ti?imiz y?l d?zenlenen 1. Mehmet Uzun Film Festivali?nin ikincisi, D?nya Bar?? G?n??nde ba?layacak. Yar?n tan?t?m kokteyli ile ba?layacak olan festival, bir hafta s?recek. ?l?ede sinema olmad??? i?in filmler Mehmet Ayd?n Futbol Sahas??nda g?sterilecek. Film festivali kapsam?nda belgesel g?steriminin yan? s?ra foto?raf sergisi de a??lacak. Maz?da?? Belediye Ba?kan? Nuran Atl?, festivale kat?l?m ?a?r?s? yapt?. ?mkanlar? k?s?tl? oldu?u i?in etkinliklerini futbol sahas?nda sergileyeceklerini ifade eden Atl?, her ak?am belgesel ve film g?sterimi olaca??n? belirtti. 1 Eyl?l?de tan?t?m kokteylinin yap?lmas?n?n ard?ndan kad?nlar? anlatan foto?raf sergisi a??lacak. Mardin- Maz?da?? Toplum G?n?ll?leri D?nemsel Projesi g?sterilecek. Mehmet Uzun tan?t?m filmi ve Orhan Do?an?? anma slayt g?sterimi yap?lacak.
Maz?da?? Belediyesi ile karde? belediye olan Menemen- Seyrekk?y Belediyesi belgeseli ve Maz?da???n?n tan?t?m belgeseli g?sterilecek. Festival boyunca ?Beynelmilel?, ?G?ne?e Yolculuk?, ?Sarho? Atlar Zaman??, ?Babam ve O?lum?, ?H?sn?l Keyf M?ltecileri (Hasankeyf)?, ?Naze? ve ?Umut? adl? filmler ve belgeseller g?sterilecek. Festival Maz?da?? tan?t?m filmi ve ?B?y?k Adam K???k A?k? adl? film g?sterimiyle son bulacak.(Mardin/D?HA)
www.evrensel.net