Genelkurmay G?l?? yaz?l? olarak kutlad?

Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n TBMM?deki yemin t?renine kat?lmayan Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t, G?l?? yaz?l? bir mesajla kutlad?. B?y?kan?t??n yaz?l? mesaj?, G?l??n 10. Cumhurba?kan? ...


Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n TBMM?deki yemin t?renine kat?lmayan Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t, G?l?? yaz?l? bir mesajla kutlad?. B?y?kan?t??n yaz?l? mesaj?, G?l??n 10. Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer?le k?sa s?ren devir tesliminin ard?ndan ?ankaya K??k??ne geldi. B?y?kan?t, k?sa yaz?l? mesaj?nda, G?l?? 11. cumhurba?kan? se?ilmesinden dolay? kutlad?.
Bu arada Genelkurmay Ba?kan? Org. B?y?kan?t??n s?zl? olarak kutlamamas? dikkat ?ekti. Cumhurba?kan? G?l??n e?i Hayr?nnisa G?l??n, d?n ?ankaya K??k??ne yapt??? ziyaretin de ?e?ini makam?nda ziyaret ederek hay?rl? olsun? ama?l? oldu?u ve e?ine bir buket ?i?ek g?t?rd??? ??renildi.
Hayr?nnisa Han?m, K??k?te kald??? s?re i?inde yeni ya?am yerleriyle ilgili d?zenlemeler yapmak i?in incelemelerde de bulundu. G?l, ?ankaya K??k??nde en yak?n ?ekilde ?al??aca?? ve kimi zaman kendisini temsil edecek olan yeni genel sekreterini de ?n?m?zdeki hafta i?inde belirleyecek. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net