Dink cinayetinde Trabzon emniyeti ?kusursuz?bulundu

Hrant Dink cinayetiyle ilgili Trabzon Emniyet M?d?rl????nde y?r?t?len soru?turma tamamland?.


Hrant Dink cinayetiyle ilgili Trabzon Emniyet M?d?rl????nde y?r?t?len soru?turma tamamland?. ??i?leri Bakanl??? m?fetti?leri, Trabzon emniyetindeki memurlar?n g?revlerini yerine getirdikleri ve cinayette kusurlar? olmad??? sonucuna vard?.
M?fetti?lerin haz?rlad??? raporda, Hrant Dink?in ?ld?r?lece?i y?n?nde 17 kez ihbar yap?ld??? iddias?n?n da do?ru olmad??? belirtildi. Hrant Dink cinayetine y?nelik Trabzon Emniyeti?ndeki soru?turmay? y?r?ten ??i?leri Bakanl??? m?fetti?leri ?n inceleme raporu haz?rlad?. Raporda, Trabzon Emniyet M?d?rl????ndeki g?revlilerin, iddialar?n aksine su?lar?n ?nlenmesine ili?kin g?revlerini gere?i gibi yerine getirdikleri belirtildi. G?revlilerin herhangi bir kusur bulunmad??? ve Hrant Dink?in ?ld?r?lece?i konusunda 17 kez ihbar yap?ld??? iddias?n?n da do?ru olmad??? tespitine var?ld?.
Trabzon Valili?i ?l ?dare Kurulu da m?fetti?lerin haz?rlad??? rapor do?rultusunda, Emniyet M?d?rl??? ?stihbarat Daire Ba?kan? Ramazan Aky?rek, Trabzon Eski Emniyet M?d?r? Re?at Altay, Engin Din?, Faruk Sar?, Ercan Demir, ?zkan Mumcu, Muhittin Zenit ve Mehmet Ayhan hakk?nda soru?turma izni verilmemesine karar verdi.
?stanbul Cumhuriyet Savc?l???, Trabzon Emniyet M?d?rl????ndeki memurlar?n, g?revlerini ihmal ve su?un ?nlenmesinde memuriyet g?revlerini gere?i gibi yerine getiremedikleri iddias?yla bu g?revliler hakk?nda soru?turma yap?lmas?n? istemi?ti.
Hrant Dink cinayetiyle ilgili Trabzon Emniyet M?d?rl????nde y?r?t?len soru?turma tamamland?. ??i?leri Bakanl??? m?fetti?leri, Trabzon emniyetindeki memurlar?n g?revlerini yerine getirdikleri ve cinayette kusurlar? olmad??? sonucuna vard?.
M?fetti?lerin haz?rlad??? raporda, Hrant Dink?in ?ld?r?lece?i y?n?nde 17 kez ihbar yap?ld??? iddias?n?n da do?ru olmad??? belirtildi. Hrant Dink cinayetine y?nelik Trabzon Emniyeti?ndeki soru?turmay? y?r?ten ??i?leri Bakanl??? m?fetti?leri ?n inceleme raporu haz?rlad?. Raporda, Trabzon Emniyet M?d?rl????ndeki g?revlilerin, iddialar?n aksine su?lar?n ?nlenmesine ili?kin g?revlerini gere?i gibi yerine getirdikleri belirtildi. G?revlilerin herhangi bir kusur bulunmad??? ve Hrant Dink?in ?ld?r?lece?i konusunda 17 kez ihbar yap?ld??? iddias?n?n da do?ru olmad??? tespitine var?ld?.
Trabzon Valili?i ?l ?dare Kurulu da m?fetti?lerin haz?rlad??? rapor do?rultusunda, Emniyet M?d?rl??? ?stihbarat Daire Ba?kan? Ramazan Aky?rek, Trabzon Eski Emniyet M?d?r? Re?at Altay, Engin Din?, Faruk Sar?, Ercan Demir, ?zkan Mumcu, Muhittin Zenit ve Mehmet Ayhan hakk?nda soru?turma izni verilmemesine karar verdi.
?stanbul Cumhuriyet Savc?l???, Trabzon Emniyet M?d?rl????ndeki memurlar?n, g?revlerini ihmal ve su?un ?nlenmesinde memuriyet g?revlerini gere?i gibi yerine getiremedikleri iddias?yla bu g?revliler hakk?nda soru?turma yap?lmas?n? istemi?ti.
Dink ailesi Trabzon Valili?i?nin bu karar?na itiraz etmeye haz?rlan?yor. (HABER MERKEZ?)Dink ailesi Trabzon Valili?i?nin bu karar?na itiraz etmeye haz?rlan?yor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net