Fotoğraf: Evrensel

SE-NA i??isi davay? kazand?

2003 y?l?nda giri?tikleri sendikal m?cadele ard?ndan i?verenin t?rl? oyunlar?na kar?? m?cadele eden SE-NA i??ileri, mahkemeye a?t?klar? davay? kazand?. ??e iade karar? veren mahkeme, i??ilerin tazminatlar?n?n da ?denmesini istedi.


2003 y?l?nda giri?tikleri sendikal m?cadele ard?ndan i?verenin t?rl? oyunlar?na kar?? m?cadele eden SE-NA i??ileri, mahkemeye a?t?klar? davay? kazand?. ??e iade karar? veren mahkeme, i??ilerin tazminatlar?n?n da ?denmesini istedi.
SE-NA Tekstil?de ?al??an 80 i??inin davas?, Tokat ?cra Mahkemesi?nde g?r?ld?. Davaya, i??ilerin avukat? Mehmet Can ve ?ok say?da davac? i??i kat?l?rken, daval? taraf duru?mada yer almad?. Mahkemeden, 80 i??inin i?e iadesi ve k?dem tazminat?n?n ?denmesi karar? ??kt?.
?cralarla y?ld?raca??z
Mahkeme karar?na sevinen SE-NA i??ileri, 2005 Nisan ay?ndan bu yana sonu? bekledikleri mahkemenin kendilerini vahamete u?ratmayaca??n? ve hen?z tam sonu? alamad?klar?n? belirterek ???verenin temyize gitme hakk? var. Bir hafta zaman i?inde bu hakk?n? kullanmak i?in ba?vurabilir. Bizler, her hafta 2 arkada??m?zla, icra yoluyla ihtarlarda bulunaca??z patrona. Kendini toparlay?p yeni oyalama taktikleri geli?tirmesi i?in ?ans tan?mayaca??z? diye konu?tular.
?te yandan fabrika kapanmadan evvel SE-NA Tekstil?e kom?u Maksuto?lu Tekstil?e i??i transferi yapan patron Ataullah Arvas, bu i??ilerin haklar? konusunda topu, Maksuto?lu Tekstil y?netimine att?. Transfer edilen i??ilerin yeni patronu ise a??klama yapmaktan ka??nd?. (Tokat/EVRENSEL)
Murat G?ne?
www.evrensel.net