01 Eylül 2007 00:00

Gasparyan ve Bing?l??n ?ark?lar? bar?? i?in

Ermenistanl? d?nyaca ?nl? duduk ustas? Djivan Gasparyan ve Yavuz Bing?l, bug?n ?halklar?n karde?li?i ve bar?? i?in? Harbiye A??khava Sahnesi?nde, yar?n da Ankara Milli E?itim Bakanl??? (MEB) ??ra salonunda bulu?uyorlar

Paylaş

Ermenistanl? d?nyaca ?nl? duduk ustas? Djivan Gasparyan ve Yavuz Bing?l, bug?n ?halklar?n karde?li?i ve bar?? i?in? Harbiye A??khava Sahnesi?nde, yar?n da Ankara Milli E?itim Bakanl??? (MEB) ??ra salonunda bulu?uyorlar. Konserde T?rk halk m?zi?i ezgileri ve Ermeni ezgileri bir arada yer alacak; ?ark?lar bar?? i?in s?ylenecek. Daha ?nceden de T?rkiye?ye d?rt kere ?e?itli konserler i?in gelen Djivan Gasparyan yapt??? a??klamada, bu konserin D?nya Bar?? G?n??ne denk geldi?inden kendisi i?in ayr? bir anlam ifade etti?ini s?yledi. T?rkiye?de her seferinde ?ok iyi kar??land???n? ve halk?n sevgisiyle kar??la?t???n? s?yleyen Gasparyan, halklar?n aras?nda sorun olmad???n?, yeri geldi?inde Azerbeycan?da da konser verdi?ini ve gerginliklerin politikac?lar taraf?ndan yarat?ld???n? s?yledi.
Gasparian, ?Benim uzmanl?k alan?m m?zik, politika de?il. Irk, dil, din ?nemli de?il; her ?eyin ba??, ?nce insan olmaktan ge?iyor. M?zi?in dili, dini, ?rk? da yok, m?zik sayesinde insanlar?n bir araya gelmesi ?ok g?zel? dedi. Yavuz Bing?l ise kendisinin uzun s?redir Djivan Gasparyan hayran? oldu?unu ve kendisiyle sahneyi payla?acak olman?n gururunu ya?ad???n? belirtti.
Gasparyan d?nyan?n en ?nl? senfoni orkestralar?n?n yan?nda Peter Gabriel, Lionel Ritchie, Michael Brook, Hans Zimmer gibi tan?nm?? m?zisyenlerle ?al??t?. Ronin, Gladyat?r gibi pek ?ok filmde m?zikleriyle yer ald?. (?stanbul/B?A)
Nayat Karak?se
ÖNCEKİ HABER

ZEUS SUNA?I

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa