?ankaya?da e?siz davet

Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n, se?ilmesi nedeniyle 5 Eyl?l ?ar?amba g?n? ?ankaya K??k??nde verece?i ?al??ma resepsiyonu sabah saatlerinde yap?lacak. TBMM Ba?kan?, Ba?bakan, bakanlar, milletvekilleri, askerler, yabanc? misyon,...


Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n, se?ilmesi nedeniyle 5 Eyl?l ?ar?amba g?n? ?ankaya K??k??nde verece?i ?al??ma resepsiyonu sabah saatlerinde yap?lacak. TBMM Ba?kan?, Ba?bakan, bakanlar, milletvekilleri, askerler, yabanc? misyon, ?st d?zey b?rokratlar, gazeteciler ve sivil toplum ?rg?tlerinin davet edilece?i resepsiyonun davetiyeleri e?siz g?nderilecek.
Cumhurba?kan? G?l?e ?ok say?da tebrik ve randevu talebi geldi?i, bunu kar??lamak i?in b?yle bir y?nteme ba?vuruldu?u bildirildi. Davetin ak?am yap?lmay?p g?nd?z saatlerinde olmas?, ???ki servisi yapmamak i?in? yorumlar?na neden oldu.
G?l??n e?siz davetiye g?ndermesi kulislerde, ?Gerginli?i ?nlemek i?in? denilerek, ?E?li davetiye g?nderilse G?l??n e?inin de kat?lmas? gerekirdi. ?stelik kat?lacak davetlilerin b?y?k b?l?m? de t?rbanl?. B?yle bir durumda askerler resepsiyonu boykot edebilirdi. Bunu engellemek i?in b?yle yumu?ak bir form?l bulunmu? oldu? yorumlar? yap?ld?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net