Taliban son rehineleri de b?rakt?

Afganistan?da ge?en ay 23 G?ney Koreliyi rehin alan Taliban, elindeki son 3 rehineyi de Uluslararas? K?z?lha? Komitesi yetkililerine teslim etti.


Afganistan?da ge?en ay 23 G?ney Koreliyi rehin alan Taliban, elindeki son 3 rehineyi de Uluslararas? K?z?lha? Komitesi yetkililerine teslim etti. Taliban, rehin ald?klar? G?ney Korelilerden 2?sini de ?ld?rm??t?. Taliban g??leri, rehineleri serbest b?rakmas? kar??l???nda Afganistan?daki tutuklu t?m militanlar?n?n serbest b?rak?lmas?n? istiyordu. Ancak daha sonra yap?lan pazarl?klarda Seul y?netiminin, Afganistan?dan y?l sonuna kadar askerlerini ?ekmeyi ve misyonerlik faaliyetlerine son vermeyi kabul etmesiyle anla?ma sa?land??? belirtiliyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net