Arjantin?de ?Kirli Sava?? kay?plar? an?ld?

Arjantin?de 1976-1983 y?llar? aras?nda h?k?m s?ren askeri diktat?rl?k d?neminde ortadan kaybolan ve kendilerinden bir daha haber al?namayan binlerce ki?i an?ld?.


Arjantin?de 1976-1983 y?llar? aras?nda h?k?m s?ren askeri diktat?rl?k d?neminde ortadan kaybolan ve kendilerinden bir daha haber al?namayan binlerce ki?i an?ld?. Fa?ist cunta d?neminde kaybolan binlerce ki?inin yak?nlar? bir araya geldi. Ba?kent Buenos Aires?teki kaybolan 8 bin ki?inin ad?n?n yer ald??? an?t? ziyaret eden aileler, kay?plar i?in g?zya?? d?kerken, kay?plardan birinin annesi, ?Bu yara asla kapanmayacak. Zaman ila?t?r derler ama bu bir yalan. 20 ya??ndayd?, ya?ayacak ?ok ?eyi vard? ama hayat?n? elinden ?ekip ald?lar? dedi. ?nsan Haklar? ?rg?tleri?ne g?re yedi y?l s?ren cunta y?netimi s?ras?nda Arjantin?de 30 bin ki?i ?ld? ya da kayboldu. Ayn? d?nemde evlerinden ka??r?lan binlerce ki?i ise ila? verilerek ?ld?r?lm?? ve ?ld?r?lenlerin ?o?unun cesedi bulunamam??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net