Fotoğraf: Evrensel

'Havuz' davas? ba?lad?

Diyarbak?r'da bir parka "K?rdistan" haritas? ?eklinde havuz yapt?rd??? gerek?esiyle haklar?nda dava a??lan, aralar?nda DTP'li Kayap?nar Belediye Ba?kan? Z?lk?f Karatekin'in de bulundu?u 5 san???n yarg?lanmas?na ba?land?.


Diyarbak?r'da bir parka "K?rdistan" haritas? ?eklinde havuz yapt?rd??? gerek?esiyle haklar?nda dava a??lan, aralar?nda DTP'li Kayap?nar Belediye Ba?kan? Z?lk?f Karatekin'in de bulundu?u 5 san???n yarg?lanmas?na ba?land?. Diyarbak?r 6. A??r Ceza Mahkemesinde g?r?len duru?maya, Karatekin, kat?lmad?. Mahkeme, yap?lan tebligata ra?men duru?maya gerek?e g?stermeden kat?lmayan Belediye Ba?kan? Z?lk?f Karatekin'in zorla getirilmesine karar verdi.
?te yandan Newroz kutlamalar?na PKK propagandas?n? yapt??? gerek?esiyle hakk?nda dava a??lan DEP eski milletvekili Leyla Zana'n?n yarg?lanmas?na ba?land?. Diyarbak?r 6. A??r Ceza Mahkemesinde g?r?len duru?maya, tutuksuz yarg?lanan Zana, hastal???n? gerek?e g?stererek kat?lmad?. Mahkeme heyeti duru?may? erteledi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net