DTP: Bar?? i?in cesaret istedi

1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n? vesilesiyle mesaj yay?nlayan DTP, T?rkiye?de i? bar???n sa?lanabilece?ine vurgu yapt?.


1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n? vesilesiyle mesaj yay?nlayan DTP, T?rkiye?de i? bar???n sa?lanabilece?ine vurgu yapt?. Mesajda, "Yeterki, K?rt kimli?inden kaynakl? farkl?l?klar? zenginlik, e?it ?zg?r yurtta?lar toplulu?unu g??l?l?k ve karde?li?i ya?am?n her alan?nda kendini ?zg?r ifade ve temsil etme olarak g?relim ve bunun i?in gerekli cesareti g?sterelim? denildi.
B?y?yen bar?? ?zlemlerine kar??n, sava?lar?n ve onlar?n yol a?t??? y?k?mlar?n ?nlenemedi?ine i?aret edilen a??klamada, ?u ifadelere yer verildi: ??nsanl?k, kendisinin ?r?n? olan bu utan? eylemini hala a?abilmi? de?il. T?m bar???? ve ??z?mc? aray??lara kar??n, kendi co?rafyam?z?n bir b?l?m?nde sava??n a?t??? yaralar ac?maya devam ediyor. Devam?nda ?srar edilen operasyonlarla, herg?n gelen asker ve gerilla cenazeleriyle bu co?rafyada ya?ayan t?m insanlar?m?z ve ?lkemiz kaybediyor. Bu kan durdurulabilir. Akan g?zya?lar?na son verilebilir. ?lkemize ve insanlar?m?za kazand?r?labilir. Yeterki, K?rt kimli?inden kaynakl? farkl?l?klar? zenginlik, e?it ?zg?r yurtta?lar toplulu?unu g??l?l?k ve karde?li?i, ya?am?n her alan?nda kendini ?zg?r ifade ve temsil etme olarak g?relim ve bunun i?in gerekli cesareti g?sterelim.? (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net