uyku

 • Bir g?n ??retmen s?n?fta uyuyakalm??t?. Uyan?nca hatas?n? ?rtmek i?in k???k bir yalan uydurdu:


  Bir g?n ??retmen s?n?fta uyuyakalm??t?. Uyan?nca hatas?n? ?rtmek i?in k???k bir yalan uydurdu:
  - R?zg?rlar ?lkesinin Kral? ile randevum vard?!
  Ertesi g?n bir ??renci uyuyunca ??retmen sopa ile uyand?rd? ve ?S?n?fta uyumaya nas?l cesaret edersin? diye sorunca ??renci:
  - Benim de r?yalar ?lkesi Kral? ile randevum vard?, dedi.
  ??retmen:
  - Pek?l? Kral ne s?yledi? diye sorunca ??renci:
  - Kral sizin ??retmeni buralarda hi? g?rmedim, dedi.
  www.evrensel.net