Fotoğraf: Evrensel

kad?n teknik direkt?r 3

 • Ay hakem bey, g?rm?yor musunuz ne bi?im girdi ?ocu?a? Seni annene ?ikayet edeyim de g?r! Kalk yavrucu?um sen de; ayol nerde kald? bu sa?l?k??lar?


  Ay hakem bey, g?rm?yor musunuz ne bi?im girdi ?ocu?a? Seni annene ?ikayet edeyim de g?r! Kalk yavrucu?um sen de; ayol nerde kald? bu sa?l?k??lar?
  ***
  Ama say?n ba?kan?m, liseden arkada??m Perihan?? trib?nde g?r?nce dayanamad?m i?te!.. Tamam, ma?la hi? ilgilenmemi? olabilirim ama bizim s?n?ftaki Sevcan da e?inden bo?anm?? biliyor muydun?
  ***
  ?u tesislerin perdelerini de?i?tirelim art?k. ??yle stor perdelerden alsak diyorum...
  ***
  - Her tak?m ma? kaybedebilir! Siz ni?in a?l?yorsunuz Nalan hocam?
  - Ma?a a?layan kim ayol? Ge?en hafta ald???m kolyemi d???rm???m statta. Ona a?l?yorum ben...
  www.evrensel.net