Hindistan?da M?sl?man Hindu gerilimi

Hindistan??n Godhra kasabas?nda M?sl?manlarla Hindular aras?nda ?at??ma ??kt?. ?at??malarda, 20 ki?i yaraland?.


Hindistan??n Godhra kasabas?nda M?sl?manlarla Hindular aras?nda ?at??ma ??kt?. ?at??malarda, 20 ki?i yaraland?. H?k?met yetkilileri ve polis, ?at??man?n, bir s?n?ftaki M?sl?man ??rencilerle Hindular aras?ndaki kavgayla ba?lad???n? belirtti.
Kavgaya velilerin de kat?ld??? ??renilirken, ?fkeli kalabal???n daha sonra da ara?lar? ate?e verdi?i, birbirine ta? att???, d?kkanlar? ya?malad??? ve birbirini d?vd??? kaydedildi.
?lkede ge?en hafta da benzer bir gerilim ya?anm??, ?at??malarda bir?ok ki?i yaralanm??t?.
Olaylar?n, Haydarabad kentindeki ikiz bombal? sald?r?lar?n ard?ndan gelmesi dikkat ?ekiyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net