Marmara?da su bask?nlar?na dikkat

Marmara?da bu hafta ya?mur ya?aca??n?n m?jdesini veren Meteoroloji ??leri Genel M?d?rl???, sel, su bask?n? ve olas? olumsuzluklara kar?? uyar?da bulundu


Meteoroloji ??leri Genel M?d?rl???, hafta ba??ndan itibaren Marmara B?lgesi ile kuzey kesimlerde g?r?lecek etkili ya????n neden olabilece?i muhtemel ani sel ve su bask?n? gibi olumsuzluklara kar?? vatanda?lar?n ve ilgililerin tedbirli olmas?n? istedi.
Hafta ba??ndan itibaren Marmara B?lgesi ile kuzey kesimlerde g?r?lecek etkili g?k g?r?lt?l? sa?anak ya???lar?n neden olabilece?i muhtemel ani sel, su bask?n?, ta?k?n, y?ld?r?m ve dolu gibi olumsuzluklara kar?? vatanda?lar?n ve ilgililerin tedbirli olmas? gerekiyor.
?stanbul Deniz Otob?sleri A??nin (?DO) ise, f?rt?na nedeniyle d?n Av?a-Marmara-Yenikap?-Bostanc? ve Band?rma-Yenikap? deniz otob?s? seferlerini kar??l?kl? olarak iptal etti?i bildirildi. ?DO?dan al?nan bilgiye g?re, Marmara Denizi?nde etkili olan f?rt?na nedeniyle Av?a-Marmara-Yenikap?-Bostanc? 08.30, Bostanc?-Yenikap?-Marmara-Av?a 13.30 seferleri iptal edildi.
Ayr?ca, Band?rma-Yenikap? 12.00, Yenikap?-Band?rma 16.00 seferlerinin de ayn? nedenle iptal edildi?i bildirildi.
Karadeniz?de dalgalar?n boyu 3 metreyi buldu
?te yandan Karadeniz?de sabah saatlerinde ba?layan ?iddetli poyraz nedeniyle dalgalar?n boyu 3 metreye kadar ??kt?.
D?zce?nin Ak?akoca il?esinde Karadeniz sahilinde sabah?n erken saatlerinde ba?layan r?zgar, poyraz f?rt?nas?na d?n??t?. F?rt?na b?y?k dalgalar?n olu?mas?na sebep oldu. F?rt?na nedeniyle ava ??kamayan bal?k??lar?n tekneleri bal?k?? bar?na??na ?ekildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net