H?k?met program? bug?n tart???lacak

60??nc? h?k?metin program? ?zerindeki g?r??meler, bug?n TBMM Genel Kurulu?nda yap?lacak.


60??nc? h?k?metin program? ?zerindeki g?r??meler, bug?n TBMM Genel Kurulu?nda yap?lacak.
Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an taraf?ndan 31 A?ustos Cuma g?n? okunan program?n g?r??meleri i?in TBMM Genel Kurulu, bug?n saat 15.00?te toplanacak.
10?ar dakika konu?ulabilecek
Meclis?te grubu bulunan siyasi partilerin program ?zerindeki konu?malar? 40?ar, ?ah?slar ad?na yap?lacak konu?malar ise 10?ar dakikayla s?n?rl? olacak.
Program ?zerinde AKP grubu ad?na, grup ba?kanvekilleri Nurettin Canikli ve Nihat Erg?n, CHP grubu ad?na Grup Ba?kanvekili Kemal K?l??daro?lu s?z alacak, MHP grubu ad?na ise Genel Ba?kan Devlet Bah?eli?nin konu?mas? bekleniyor.
DTP grubundan kimin s?z alaca?? ise hen?z kesinlik kazanmad?.
Ba??ms?z Tunceli Milletvekili Kamer Gen? ve AKP Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer ?st?n, ?ahs? ad?na konu?acak.
Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ele?tirilere h?k?met ad?na cevap verecek.Genel Kurul, g?r??melerin bitimine kadar ?al??acak.G?ven oylamas? ise 5 Eyl?l ?ar?amba g?n? yap?lacak. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net