03 Eylül 2007 00:00

'Konyal?m?l? dostluk festivali

Aksaray'?n G?zelyurt il?esindeki T?rk-Yunan Dostluk K?lt?r ve Turizm Festivali'nde, 1924'teki m?badeleyle Yunanistan'a giden G?zelyurtlu Rumlar?n ?ocuklar? ve torunlar?ndan olu?an grup, T?rk dostlar?yla keyifli dakikalar ge?irdi.

Paylaş

Aksaray'?n G?zelyurt il?esindeki T?rk-Yunan Dostluk K?lt?r ve Turizm Festivali'nde, 1924'teki m?badeleyle Yunanistan'a giden G?zelyurtlu Rumlar?n ?ocuklar? ve torunlar?ndan olu?an grup, T?rk dostlar?yla keyifli dakikalar ge?irdi.
G?zelyurt ?ar?? Meydan?'nda d?zenlenen gece e?lencesinde 25 ki?ilik Yunanl? grup ad?na T?rk?e konu?an Kaplanisis Yusufidis, "Her sene bar?? i?in geliyoruz. Bizim sizle kan?m?z, can?m?z ve y?z?m?z ayn?d?r. Sizler de bizim festivallerimize kat?larak, bu sevginin devam etmesini sa?layal?m" dedi. Konu?malar?n ard?ndan T?rk halkoyunu ekibinin g?sterisi izlendi. Yerel sanat??lar?n verdi?i konserden sonra Yunan halkoyunlar? ekipleri g?steri yaparken, mendil ve k?l?? oyunlar? da oynand?.
?Konyal?m? sahneyi doldurttu
Festival gecesinde "Konyal?m" par?as? defalarca ?al?nd?. Yusufidis, "Yunanistan'da en sevdi?imiz ve d???nlerde defalarca ?al?nan t?rk? Konyal?m t?rk?s?d?r. Konyal?m t?rk?s?n?n ?almas?yla birlikte herkes oynamaya ba?lar. Ayn? k?lt?r? payla?mam?z?n, ayn? duygular i?inde olmam?z?n g?stergelerinden biri de Konyal?m t?rk?s?d?r'' dedi. Konyal?m t?rk?s?nde Yunanl?lar ve T?rkler sahneyi doldurdu.
(TOPLUM YA?AM)
ÖNCEKİ HABER

Hamileyken mutlaka yumurta

SONRAKİ HABER

Macaristan’da ‘Köle yasası’na karşı protestolar devam ediyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa