Dondurmam Gaymak shov 22,00

Son y?llar?n en be?enilen yerli filmlerinden biri. Televizyonda ilk kez ekrana geliyor.


Son y?llar?n en be?enilen yerli filmlerinden biri. Televizyonda ilk kez ekrana geliyor. Ege?nin k???k bir k?y? kasabas?nda babadan kalma mesle?i dondurmac?l?kla ge?inen Ali Usta b?y?k dondurma firmalar?n?n kar??s?nda durulabilmek i?in banka kredisiyle k???k bir motosiklet alm?? ve bu motoru dondurma satmaya uygun bir ?ekilde r?mork ve benzeri aksesuarlarla donatm??t?r. Bunun yeterli olmad???na karar verip bir de yerel televizyona reklam filmi ?ektirir. Yak?n ?evresi bu durumu alayc? bir tav?r ile kar??lamaktad?r. Filmin oyuncular??n ?o?unlu?u, y?re halk?.
www.evrensel.net