04 Eylül 2007 00:00

Hamas?a se?im engeli

Filistin?deki yeni ba?kanl?k ve parlamento se?imlerinde Hamas?? devre d??? b?rakmak isteyen Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas, bu ama?la Se?im Yasas??nda de?i?ikli?e gitti.

Paylaş

Filistin?deki yeni ba?kanl?k ve parlamento se?imlerinde Hamas?? devre d??? b?rakmak isteyen Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas, bu ama?la Se?im Yasas??nda de?i?ikli?e gitti.
Filistin haber ajans? WAFA?n?n bildirdi?ine g?re Abbas, ba?kanl?k ve meclis se?imlerine ili?kin iki karar yay?mlad?. Yasa niteli?indeki kararlar, ?se?imlere kat?lmak isteyenlerin Filistin Kurtulu? ?rg?t??ne (FK?) ba?l? olmalar?n? ve FK??n?n genel kararlar?na uymalar?n?? ?ng?r?yor. Meclis genel se?imleri ile ilgili getirilen karar de?i?ikli?i do?rultusunda, Filistinliler, sadece parti listeleri ?zerinden oy verecekler, b?lgesel liste haz?rlanmayacak.
Bu da, FK? ?yesi olmayan ve FK??n?n ?srail ile imzalad??? anla?malar? tan?mayan Hamas ile ?slami Cihad??n, se?imlere girmesinin engellenmesi anlam?na geliyor. Son se?imlerde Hamas, El Fetih?e kar?? fark atm??, ?rne?in Gazze ?eridi?nde b?t?n?yle Hamas ??km??t?.
Abbas kap?lar? kapat?yor
?te yandan, b?lgeyi ziyaret eden AB Temsilcisi Javier Solana ile g?r??en Abbas, ?Gazze ?eridi?nde yapt??? darbeden geri ad?m at?ncaya kadar? Hamas?la diyalog olmayaca??n? s?yledi. Solana da, ?n?m?zdeki aylarda ?bar?? i?in olumlu geli?meler sa?lanaca??? ?midini dile getirdi.
Barguti?den Hamas?a sert uyar?
?srail?de tutuklu bulunun El Fetih liderlerinden Mervan Barguti, Hamas??, erken se?imi kabul etmesi y?n?nde uyard?. Barguti, sert ifadeler kulland??? a??klamas?nda, Hamas??n Gazze?nin kontrol?n? ele ge?irmesini, ?kanl? darbe? diye niteledi. El Fetih?in sevilen gen? liderlerinden Barguti, Hamas?a, erken se?im ?a?r?s?na cevap vererek Filistinliler aras?ndaki b?l?nm??l??e son verilmesini istedi.
Barguti, Hamas??n, Gazze?de kanl? bir darbe d?zenleyerek El Fetih ile aralar?ndaki t?m k?pr?leri y?kt???n? belirtti. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

L?bnan ordusu ?kamp temizli?inde?

SONRAKİ HABER

Çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyorlar

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa