Banglade??te eski ba?bakan tutukland?

Banglade??te ordu destekli h?k?met, ?yolsuzluk ve g?revi k?t?ye kullanma? su?lamalar?yla eski Ba?bakan Halide Ziya?y? tutuklad?. Ziya?n?n rakibesi, yine eski ba?bakan ?eyh Hasina da bu y?l?n ba??nda tutuklanm??t?.


Banglade??te ordu destekli h?k?met, ?yolsuzluk ve g?revi k?t?ye kullanma? su?lamalar?yla eski Ba?bakan Halide Ziya?y? tutuklad?. Ziya?n?n rakibesi, yine eski ba?bakan ?eyh Hasina da bu y?l?n ba??nda tutuklanm??t?. Be? y?ll?k g?rev s?resi ekim ay?nda dolan Ziya, 2003 y?l?nda ba?bakan oldu?u s?rada g?revini k?t?ye kullanarak bir firmaya ihale sa?lamakla su?lan?yor. ?irket, Ziya?n?n h?k?metinde yer alan bir bakan?n o?luna aitti. Yine eski ba?bakanlardan Hasina ise iktidar? s?ras?nda y?z binlerce dolar? hesab?na ge?irmekle su?lan?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net