Fotoğraf: Evrensel

AKP MYK?da g?rev de?i?ikli?i

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ba?kanl???nda yap?lan AKP MYK toplant?s?nda bo? bulunan ?yelikler i?in se?im ve g?rev da??l?m?nda de?i?iklik yap?ld?.
AKP MYK?n?n ?nceki ak?amki toplant?s?nda ...


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ba?kanl???nda yap?lan AKP MYK toplant?s?nda bo? bulunan ?yelikler i?in se?im ve g?rev da??l?m?nda de?i?iklik yap?ld?.
AKP MYK?n?n ?nceki ak?amki toplant?s?nda Naz?m Ekren ve Hayati Yaz?c??n?n devlet bakan? ve ba?bakan yard?mc?s? olmalar?n?n ard?ndan, kurulda bo?alan iki ?yeli?e, Haluk ?pek ve Egemen Ba??? getirildi. Yeni g?rev da??l?m?na g?re Haluk ?pek, Hayati Yaz?c??dan bo?alan te?kilat i?lerinden sorumlu genel ba?kan yard?mc?l???na; ?aban Di?li de Naz?m Ekren?den bo?alan ekonomi i?lerinden sorumlu genel ba?kan yard?mc?l???na getirildi.
Egemen Ba??? ise d?? ili?kiler ve d?? temsilciliklerden sorumlu genel ba?kan yard?mc?s? oldu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net