ingiltere?de

  • Temel ?ngiltere?de l?ks bir otele yerle?mi?. Oda servisini aray?p:br>- Tu ti tu tu tu tu, demi?.br>Oteldekiler tela?a kap?lm??.


    Temel ?ngiltere?de l?ks bir otele yerle?mi?. Oda servisini aray?p:br>- Tu ti tu tu tu tu, demi?.br>Oteldekiler tela?a kap?lm??. Bu mesaj? ??zmek i?in oraya buraya haber salm??lar. Sonunda konsolosluktan bir ?evirmen bulmu?lar ve Temel?in ne dedi?i anla??lm??: br>- 2 ?ay, 222?ye !
    www.evrensel.net