H?C?l?ler tahliye edildi

Haklar ve ?zg?rl?kler Cephesi (H?C) ?yelerinin, se?imleri protesto i?in yapt?klar? y?r?y?? s?ras?nda polisin m?dahalesi sonucu g?zalt?na al?nan 42?si tutuklu 157 ki?inin yarg?lanmas?na ba?land?.


Haklar ve ?zg?rl?kler Cephesi (H?C) ?yelerinin, se?imleri protesto i?in yapt?klar? y?r?y?? s?ras?nda polisin m?dahalesi sonucu g?zalt?na al?nan 42?si tutuklu 157 ki?inin yarg?lanmas?na ba?land?. Tutuklu 42 ki?i, ilk duru?mada tahliye edildi.
Ankara 24?nc? Asliye Ceza Mahkemesi?nde yarg?lanan davada ?ok fazla say?da san?k bulunmas? nedeniyle duru?ma, 2?nci A??r Ceza Mahkemesi?nin salonunda g?r?ld?. Duru?maya, sadece tutuklular?n aileleri girebildi. 42 tutuklu, san?k sandalyesine s??may?nca, salonun yar?s? bo?alt?larak, tutuklular ?n s?ralara oturtuldu. Salonun i?i askerler taraf?ndan; koridorlar ve Adliye ?n? de polisler taraf?ndan dolduruldu.
Mahkeme ba?kanl???n? eski 2 No?lu DGM hakimi Yunus K?rb?y?k ve savc?l???n? da eski DGM savc?s? Nuh Mete Y?ksel?in yapt??? duru?ma sonucunda 42 tutuklu san???n t?m? tahliye edildi.
Tutuklu arkada?lar?na destek vermek isteyen H?C ?yeleri de ?e?itli illerden Ankara?ya gelerek, Toros Sokak?tan Adliye?ye y?r?d?ler. ?Ba??ms?zl?k ve demokrasi istedikleri i?in tutuklananlar, serbest b?rak?ls?n? yaz?l? pankart arkas?nda y?r?yen H?C?l?ler, eylem s?ras?nda yaralanan arkada?lar?n?n foto?raflar?n? ta??d?lar. Adliye ?n?nde bir a??klama yapan Grup Yorum?un solisti ?znur Turan, arkada?lar?n?n su?lu olmad???n? s?yledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net