04 Eylül 2007 00:00

G?NL?K

Tekmili sekiz-on k?s?m birden G?l ?belgeseli? yay?nl?yor bu aralar Can D?ndar.
G?l konu?uyor, Can D?ndar banda al?yor.
Bunun ad? da belgesel oluyor!

Paylaş

Tekmili sekiz-on k?s?m birden G?l ?belgeseli? yay?nl?yor bu aralar Can D?ndar.
G?l konu?uyor, Can D?ndar banda al?yor.
Bunun ad? da belgesel oluyor!
?st?ne bir de gazetecilik yan? var ki?
Bas?n Yay?n okullar?nda ?Her devrin gazetecisinin yeni seksiyonu? ba?l??? alt?nda ders olarak okutulabilir.
Teybi kap?p haz?rola ge?iyorsun.
Anlat?lanlar? kaydediyorsun.
Aralara ?derinliklerden gelen sesle? s?slemeler yap?p, biyografiyi parlat?yorsun.
Halk dilinde buna ?ya?c?l?k? diyorlar.
Ba?ka ?ey de diyorlar da?
Buray? ge?elim!
Bu i?in ?belgesel? taraf? oluyor!
Belgeler ise, G?l Bey?in alb?m?nde bulunuyor!
Gazetecilik taraf? ise ??yle oluyor:
Ecevit vefat etmek ?zere?
Ya da Nazmiye han?m a??r hasta?Hoppala Can D?ndar g?rev b?lgesinde.
H?z?nl? g?zler?
Bayati makamdan ac?kl? s?zler?
?lle de ?lenler, y?kselenler, ?ger?ekleri ona anlatacaklard?r!?
Sonra G?l??n yan?na ko?acakt?r.
Ortaya ?ok duygulu?
Vakti zaman?nda zul?mler g?rm???
?nan?l?, hidayetli, sab?rl? bir ermi? portresi ??kacakt?r!
Amerika, ?srail mevzular? m??
Onlar G?l??n alb?m?nde olmad??? i?in ?belgeselde? maalesef yer almayacakt?r!
Bunda Can??n su?u ne ama, ?yle de?il mi?
***
Hani magazin diyece?iz yapt???na ama?
Magazinci bile ya?c?l?k denmesin diye, y?ld?zla?t?raca?? ki?iye arada dokunduruyor.
Can D?ndar, G?l??n ayakkab? numaras?n??
G?mlek yaka ?l??s?n? ayr?nt?lar?yla ?belgeliyor!?
Ama G?l?e ?Amerikan konsoloslu?u maceralar?n nedir beyabi?? diye bir tek kelime sormuyor!
Ya da, ?Amerika?n?n Irak i?gali i?in ?ok u?ra?t?n?z.
?imdi orada par?alanan ?ocuklar? g?rd?k?e ne kadar mutlusunuz?? diye soram?yor.
Can D?ndar, her devrin, herkesin adam? olma yolunda h?zla ilerliyor.
Fikrimin ince g?l? ?belgeseller? yap?yor1
Eksikler yok mu?
Var elbet?
Mesela, G?l bey ilk kez ka? ya??nda sivilce ??kartm??t??
Bunu da ara?t?rsayd? belgesel tam olacakt?!
Can karde?imize b?yle m?him bir eksiklik yak??mad?!
Ha bir de?
Fethullah G?len T?rkiye?ye d?nme haz?rl??? yap?yormu?
B?y?k ihtimalle Can D?ndar ?Nurlu Fethullah Belgeseli? i?in teybi haz?rlamaya ba?lam??t?r?
?Erzurum?un Korucuk K?y?nde ba?layan ya?am??diye giri? yap?l?r.
H?z?nl? bir ses tonu ile?
Ne kahraman adam oldu?u?
Ve nas?l eziyetler ?ekti?i anlat?l?r.
Belgesel sonunda ikisi yan yana a?lad?lar m?, i?i tamamd?r.
Y?cel Sarpdere
ÖNCEKİ HABER

krokodil hans...

SONRAKİ HABER

Tren faciasıyla ilgili gözaltında bulunan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa