05 Eylül 2007 00:00

Caner?in yedi?i dayak, kanallar? yakt?

?Ben Evleniyorum? adl? yar??ma program?na kat?larak ?nlenen ve en son sunucu olarak ?al??t??? televizyon kanal?nda d?v?len Caner Toygar??n, d?v?lme g?r?nt?leri di?er televizyonlara ceza getirdi.

Paylaş

?Ben Evleniyorum? adl? yar??ma program?na kat?larak ?nlenen ve en son sunucu olarak ?al??t??? televizyon kanal?nda d?v?len Caner Toygar??n, d?v?lme g?r?nt?leri di?er televizyonlara ceza getirdi. RT?K, Caner?in dayak sahnesini tekrar tekrar g?steren kanallara ceza ya?d?rd?.
?st Kurul bu g?r?nt?leri tekrar tekrar yay?nlayan Fox TV, Kanal D, Flash TV, Kanal 1 ve ATV?ye, RT?K kanununun ?Program hizmetlerinin b?t?n unsurlar?n?n insan onuruna ve temel insan haklar?na sayg?l? olmas?? maddesini ihlal ettikleri gerek?esiyle ceza verdi. Kanallar?n sicillerine g?re verilen cezalar aras?nda ?uyar??, ?program durdurma? ve ?para cezas?? da bulunuyor.
Caner Toygar, ?stanbul TV?de yapt??? program s?ras?nda kanal?n sahibinin o?lu ile tart??t??? gerek?esiyle binaya gelenler taraf?ndan d?v?lm??, kameraya al?nan d?v?lme an? di?er televizyon kanallar?nda ?e?itli programlarda yay?nlanm??t?.
?st Kurul, bir ay?n?n ta?lanarak ?ld?r?lmesi g?r?nt?lerini yay?nlayan kanallara ise ?hayvanlara kar?? ?iddeti k?nad??? ve bu konudaki duyarl?l??? art?rd???? gerek?esiyle ceza vermedi. (Ankara/ANKA)
ÖNCEKİ HABER

??lg?n Dersane show 20.00

SONRAKİ HABER

‘Rus uçakları İdlib’e hava saldırısı düzenledi’

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa