??lg?n Dersane show 20.00

Y?netmen :Faruk AksoyOyuncular:C?neyt Ark?n Tuba ?nsal Ya?mur Atacan Alp K?r?an


?zellikle cinsellik dolu sahneleri nedeniyle tart??ma yaratan film, yak?n zamanda g?sterime girmi?ti. Hadi (C?neyt Ark?n) ?stanbul ?zlem Dersanesi?nin sahibidir. Torunu ?zlem (Tuba ?nsal) ile beraber iflas eden dersanelerinin kurtulu?unu ??rencilere promosyon olarak tatil hediye etmekte bulurlar. Dersanenin eski ??retmenlerini de tatil k?y?ne davet etmeleriyle hikaye ba?lar. ?zlem?in dersaneyi kurtarma umudu tatil k?y?ne gelen bir faks olur. Faks dersaneler aras? para ?d?ll? bir yar??man?n davetini i?ermektedir.
www.evrensel.net