?Zamana ihtiyac?m?z var?

Fenerbah?e?nin Brezilyal? oyuncusu Deivid de Souza, bu sezon hem S?per Lig?de ?ampiyon olacaklar?n? hem de Avrupa ?ampiyonlar Ligi?nden iyi sonu?lar alacaklar?n? savundu.


Fenerbah?e?nin Brezilyal? oyuncusu Deivid de Souza, bu sezon hem S?per Lig?de ?ampiyon olacaklar?n? hem de Avrupa ?ampiyonlar Ligi?nden iyi sonu?lar alacaklar?n? savundu.
Milli ma?lar nedeniyle lige verilen arada ailesiyle birlikte Antalya?da tatil yapan Deivid, Fenerbah?e Kul?b??n?n resmi internet sitesine a??klamalarda bulundu.
Brezilyal? futbolcu, sezon ba?lad??? g?nden itibaren kendisinin tak?mdan g?nderilece?i y?n?nde haberler yap?ld???n? belirterek, ?Bug?ne kadar ne ba?kan?m?z Aziz Y?ld?r?m, ne de di?er y?neticiler ve hocam, benim buradan gidece?im veya gitme ihtimalimin bulundu?u y?n?nde bir g?r?? bildirdiler. Ben bir profesyonel olarak Fenerbah?e?nin oyuncusuyum. Burada bulundu?um m?ddet?e buras? i?in ?aba sarf edece?im konusunda s?zle?me imzalad?m. Bu y?zden hi?bir zaman akl?mdan buradan gidece?im ge?medi? dedi.
?D???? normal?
Bu sezon sahada daha farkl? bir oyun sergileyece?ini ifade eden Deivid, ?Art?k T?rkiye?ye ve Fenerbah?e?ye daha fazla al??t???m? d???n?yorum. Bu sezon benim i?in farkl? bir sezon olacak. ??nk? ?zellikle ilerleyen ma?larda Fenerbah?e taraftar? daha farkl? bir Deivid seyredecek? a??klamas?n? yapt?.
S?per Lig?de bu sezon da ?ampiyon olacaklar?n? ve Avrupa ?ampiyonlar Ligi?nde de istedikleri sonu?lar? alacaklar?n? savunan Deivid de Souza, ?unlar? kaydetti: ?Lige iyi bir ba?lang?? yapmad???m?z ortada, ama bunu b?t?n bir sezonu b?yle ge?irece?iz d???ncesiyle ele?tirmek son derece yanl??. Mevcut antrenman program? ve ma? trafi?imiz y?z?nden ba?ar? grafi?imizin d???k gibi g?z?kmesi ?ok normal. ?ok de?il k?sa bir m?ddet sonra ta?lar?n hepsi yerine oturacakt?r. Sadece zamana ve sab?rl? olmaya ihtiyac?m?z var.? (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net