05 Eylül 2007 00:00

Filistin yoksullukla bo?u?uyor

Birle?mi? Milletler, 7 y?ll?k ekonomik bask? ve tecritin, Filistin?de yoksullu?un ?g?r?lmemi? d?zeye? ula?mas?na neden oldu?unu bildirdi.
BM Ticaret ve Geli?im Konferans? (UNCTAD) taraf?ndan yay?nlanan rapora ...

Paylaş

Birle?mi? Milletler, 7 y?ll?k ekonomik bask? ve tecritin, Filistin?de yoksullu?un ?g?r?lmemi? d?zeye? ula?mas?na neden oldu?unu bildirdi.
BM Ticaret ve Geli?im Konferans? (UNCTAD) taraf?ndan yay?nlanan rapora g?re, 2006 y?l?nda Filistinliler aras?nda fakirlik oran? tam iki misli artarak 1 milyona ula?t?. Raporda, Filistinli memurlar?n y?zde 46?s?n?n temel ihtiya?lar?n? gidermek i?in dahi yeterli gelire sahip olmad??? ifade edildi. Ayr?ca ge?en y?la oranla Gazze ?eridi?ndeki ailelerin y?zde 53?n?n?n gelirinin yar? yar?ya d??t??? belirtildi.
10 y?l ?ncesinin gerisinde
Raporda, ?srail?in Filistin?in, Arap d?nyas? ile ticari ili?kisini kesmeye y?nelik tecriti sonucu ekonomik durumun 10 y?l ?ncesinin bile gerisine gitmesine neden oldu?u ifade edildi. 2006 y?l?nda Filistin ekonomisindeki zarar?n 500 milyon dolar oldu?u belirtildi.
?srail?in, Hamas iktidar?n?n ard?ndan 800 milyon dolarl?k vergi gelirini de kesmesi Filistin gelirinin 2005 y?l?na oranla y?zde 50 d??erek 600 milyon dolara ula?mas?na neden oldu.
?nfaz politikas?
Filistin Avrupa Birli?i Temsilcisi Leyla ?ahid konuya ili?kin a??klamas?nda, ?550 kal?c? ve hareketli kontrol noktas?yla ?srail, Bat? ?eriya?y? izole edilmi? kartonlar grubuna ?evirirken, aralar?nda se?ilmi? temsilcilerin de bulundu?u 11 binden fazla ki?iyi cezaevinde tutuyor, infaz politikas?n? uygulamaya devam ediyor? dedi.
UNCTAD, ?srail?e 760 kilometrelik utan? duvar? uygulamas?na ve ekonomik k?skaca son vererek, Filistin vergi gelirlerinin tamam?n? iade etme ?a?r?s?nda da bulundu. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

Irak i?in ?yol haritas??

SONRAKİ HABER

Mevlüt Çavuşoğlu-Nadia Murad görüşmesinden iki farklı tweet

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa