?ntihar sald?r?lar? onlarca can ald?

Pakistan??n Ravalpindi kentinde d?zenlenen iki ayr? intihar sald?r?s?nda en az 24 ki?i ?ld?, 66?s? yaraland?. Ba?kent ?slamabad??n g?neyindeki ordu karargah?n?n bulundu?u garnizon kenti Ravalpindi?deki sald?r?larda askeri ...


Pakistan??n Ravalpindi kentinde d?zenlenen iki ayr? intihar sald?r?s?nda en az 24 ki?i ?ld?, 66?s? yaraland?. Ba?kent ?slamabad??n g?neyindeki ordu karargah?n?n bulundu?u garnizon kenti Ravalpindi?deki sald?r?larda askeri otob?s hedef al?n?rken, hemen ard?ndan kent merkezinde d?zenlenen ikinci bir bombal? sald?r? daha d?zenlendi. Sald?r?da ?len ve yaralananlar?n ?o?unun asker oldu?u ??renildi. ?l? say?s?n?n daha da artmas?ndan endi?e ediliyor.
Pakistan Devlet Ba?kan? Pervez M??erref ve ?ok say?da ?st d?zey yetkili, ba?kent ?slamabad yak?n?ndaki Ravalpindi?de oturuyor.
Sald?r?lar?n, Pakistan??n Afganistan s?n?r?ndaki operasyonlar? ve ?lkede siyasi belirsizli?in derinle?ti?i d?nemde d?zenlendi?ine dikkat ?ekiliyor. Pakistan?da ge?en iki ayda benzer sald?r?larda ?lenlerin say?s? 243?e y?kseldi. M??erref?in devlet ba?kanl??? se?imleri ?ncesinde s?rg?ndeki eski Ba?bakan Benazir Butto ile ittifak aray???nda oldu?u haber veriliyordu. Pakistan??n, ABD ile ?ter?re kar?? sava?? ittifak? da tepki ?ekiyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net