Berezovsky paras?n? geri istiyor

Rus oligark Boris Berezovsky, Ukrayna?da 2004 y?l?nda tezgahlanan ?kadife? darbe s?ras?nda destek verdi?i Ukraynal? politikac?lar? dava ediyor. Rus Ria-Novosti ajans?n?n, Ukraynal? yetkililere dayand?rd??? haberine g?re, s?k? bir...


Rus oligark Boris Berezovsky, Ukrayna?da 2004 y?l?nda tezgahlanan ?kadife? darbe s?ras?nda destek verdi?i Ukraynal? politikac?lar? dava ediyor. Rus Ria-Novosti ajans?n?n, Ukraynal? yetkililere dayand?rd??? haberine g?re, s?k? bir Putin kar??t? olan Berezovsky, ?kadife? darbe s?ras?nda 23 milyon dolar para ak?tt??? Ukraynal? politikac?lardan paras?n? geri almak i?in dava a?t?. Halen Londra?da s?rg?n olan Berezovsky?nin dava a?t??? isimler aras?nda Ukrayna?da ?kadife? darbenin ard?ndan iktidara gelen Bizim Ukrayna blokunun ?yeleri, Oleksandr Tretyakov ve David Zhvaniya?n?n da bulundu?u ??renildi. Rus oligark?n, iki Ukraynal? siyaset?iyi ?demokrasinin geli?imi i?in ba???lad??? paray? ?ar?ur etmek? ile su?lad??? ??renildi.
Ukrayna?da Bat? deste?iyle tezgahlanan ?kadife? darbenin ard?ndan Viktor Yu??enko ve m?ttefikleri, Viktor Yanukovi??i devirmi?ti. Ancak blokun ba?ar?s?zl??? Yanukovi??e iktidar yolunu yeniden a?m??t?. Halen Devlet Ba?kan? olan Yu??enko ile Ba?bakan olan Yanukovi? aras?ndaki iktidar sava??, ?lkede s?k s?k krizlere neden oluyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net