Medya Cumhurba?kan? G?l?? sevdi

Cumhurba?kanl???na se?ilmesi medyada sevin? yaratan Abdullah G?l, bir rekora imza att?. Be? y?ll?k AKP h?k?meti d?neminde Ba?bakan Tayyip Erdo?an??n kimseye kapt?rmad??? ?en ?ok habere konu olan siyaset?i? unvan?, A?ustos itibariyle G?l??n.


Cumhurba?kanl???na se?ilmesi medyada sevin? yaratan Abdullah G?l, bir rekora imza att?. Be? y?ll?k AKP h?k?meti d?neminde Ba?bakan Tayyip Erdo?an??n kimseye kapt?rmad??? ?en ?ok habere konu olan siyaset?i? unvan?, A?ustos itibariyle G?l??n.
Medya Takip Merkezi taraf?ndan yap?lan ara?t?rmaya g?re, 2007 y?l?n?n ba??ndan bu yana Abdullah G?l, gazeteler, televizyon kanallar? ve internet sitelerinde bolca habere konu oldu. Nisan ay?nda, cumhurba?kanl???na adayl???n? koymas?n?n ard?ndan t?m g?zlerin ?zerine ?evrildi?i G?l, gazete, dergi, televizyon kanal? ve haber sitesine 17 bin 124 haberle konu oldu. Se?ime y?neli?, g?zleri siyasi partilere ve liderlerine ?evirirken, bu d?nemlerde G?l??n haber say?s?nda da d????ler ger?ekle?ti.
G?l, A?ustos ay?na damgas?n? vurdu. G?l, cumhurba?kanl??? makam?na oturdu?u A?ustos ay?nda medyada toplam 26 bin 706 habere konu olarak, ayn? d?nemde 24 bin 596 habere konu olan Ba?bakan Erdo?an?? bile geride b?rakt?.
Abdullah G?l, Nisan ay?nda 280 saatlik s?reyle ekranlarda yer bulurken, A?ustos ay?nda ise bu s?re 541 saate y?kseldi. Pek ?ok tart??ma program?na konu olan G?l, son bir ayl?k s?re?te kanallarda yer alma oran?yla bir rekora daha imza att?.
Ayn? medya ara?t?rmas?na g?re, k??e yazarlar?n?n en yak?ndan takip etti?i isim yine Abdullah G?l oldu. Sekiz ay boyunca 1295 farkl? yazar, k??esinde toplam 7 bin 580 kez G?l?? konu edinirken, en b?y?k ilgi ise A?ustos ay?nda ger?ekle?ti. G?l ile ilgili yay?nlar?n y?zde 66?s? haber, y?zde 34?? ise k??e yaz?s? oldu. 626 k??e yazar?, 2 bin 352 kez G?l hakk?nda yazd?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net