?p?c?k nedir?

 • Matematik?i: Sonsuzluktur. ??nk? orada 2?nin b?l?neni yoktur.
  Muhasebeci: Geri d?n???m sa?lad??? i?in k?r oran? y?ksek bir kredidir.
  Ekonomist: ?ste?in her zaman oldu?u fazla bir al??veri?tir.


  Matematik?i: Sonsuzluktur. ??nk? orada 2?nin b?l?neni yoktur.
  Muhasebeci: Geri d?n???m sa?lad??? i?in k?r oran? y?ksek bir kredidir.
  Ekonomist: ?ste?in her zaman oldu?u fazla bir al??veri?tir.
  Geometrici: ?ki dudak aras?ndaki en k?sa uzakl?kt?r.
  Fizik?i: Kalbin yo?unla?mas? sonucu iki duda??n birbirine yap??mas?d?r.
  Kimyac?: ?ki kalbin birle?mesi sonucu ortaya ??kan reaksiyondur.
  Di??i: Hem bula??c? hem de antiseptiktir.
  Filozof: ?ocuklar i?in oyun, gen?ler i?in zevk, ya?l?lar i?in g?vendir.
  Bilgisayar Uzman?: Kimi zaman iki sistemin ileti?imini h?zland?ran ?nemli bir i?lem dosyas?, kimi zaman da t?m sisteminizi alt?st eden bir vir?st?r.
  www.evrensel.net