06 Eylül 2007 00:00

Resepsiyona tank?? pa?a

Cumhurba?kan? Abdullah G?l ?ankaya K??k??nde resmi kabul verdi. G?l, konuklar? B?y?k Resepsiyon Salonu?nun kap?s?nda ellerini s?karak kar??lad?.
Yo?un g?venlik ?nlemleri al?nan K??kte davetlilerin ara?lar? ve isimleri ...

Paylaş

Cumhurba?kan? Abdullah G?l ?ankaya K??k??nde resmi kabul verdi. G?l, konuklar? B?y?k Resepsiyon Salonu?nun kap?s?nda ellerini s?karak kar??lad?.
Yo?un g?venlik ?nlemleri al?nan K??kte davetlilerin ara?lar? ve isimleri tek tek kontrol edildi. Bu nedenle K??k??n protokol giri? kap?s?nda olu?an yo?unluk nedeniyle trafik de aksad?. Giri? kap?s?n?n ?n?nde olu?an trafik s?k???kl???n? a?mak i?in davetlilere K??k??n 5 numaral? kap?s? da a??ld? ve davetlilerin bir b?l?m? bu kap?ya y?nlendirildi.
Kabule TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan saat 11.30?da Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an 11.40?ta geldi. Resepsiyona Sincan?da tanklar? y?r?ten pa?a olarak bilinen Kara Kuvvetleri E?itim ve Doktrin Komutan? Orgeneral Erdal Ceylano?lu?nun da aralar?nda bulundu?u 18 askeri yetkili kat?ld?. Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar B?y?kan?t ve kuvvet komutanlar?n?n, komutanl?klar? ziyaret etmeleri sebebiyle kat?lmad?klar? toplant?ya TSK?y? temsilen Orgeneral Erdal Ceylano?lu?nun gelmesi asker ile G?l aras?ndaki gerilimin s?rd???n? a???a ??kard?.
??ki servisi yap?ld?
??le saatinde verilen resepsiyonda alkol servisi de yap?ld? ancak davetliler ilgi g?stermedi. CHP?nin kat?l?m g?stermedi?i e?siz davete, MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli, DTP Grup Ba?kan? Ahmet T?rk, ?DP Milletvekili Ufuk Uras, DSP Milletvekili Emrehan Hal?c? ve Saadet Partisi Genel Ba?kan? Recai Kutan da kat?ld?. Davete ?ok say?da b?y?kel?i, yabanc? misyon ?efleri, milletvekillerinin yan? s?ra y?ksek yarg? organlar?n?n ba?kanlar? da kat?ld?.
Kabule, yakla??k 800 davetlinin ?a?r?ld??? ??renildi. (HABER MERKEZ?)

K??k?teki resepsiyona kimler kat?ld??

Resepsiyona, TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Anayasa Mahkemesi Ba?kan Vekili Sacit Adal?, Bakanlar Kurulu ?yeleri, Yarg?tay Ba?kan? Osman Arslan, Dan??tay Ba?kan? Sumru ??rto?lu, MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli ve partili milletvekilleri, DTP Grup Ba?kan? Ahmet T?rk ve partili baz? milletvekilleri, Saadet Partisi Genel Ba?kan? Recai Kutan, DSP Ankara Milletvekili Emrehan Hal?c? ve ?DP ?stanbul Milletvekili Ufuk Uras??n da aralar?nda bulundu?u ?ok say?da milletvekili, eski bakanlar Abd?llatif ?ener, Ali Co?kun ve Ertu?rul Yal??nbay?r, Kara Kuvvetleri E?itim ve Doktrin Komutan? Orgeneral Erdal Ceylano?lu?nun da aralar?nda bulundu?u baz? generaller, eski TBMM Ba?kan? B?lent Ar?n?, Emniyet Genel M?d?r? O?uz Ka?an K?ksal, Ankara Valisi Kemal ?nal, Ankara B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek, Ankara ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. Nusret Aras, T?rkiye Barolar Birli?i Ba?kan? ?zdemir ?zok, ABD?nin Ankara B?y?kel?isi Ross Wilson?un da aralar?nda bulundu?u diplomatik misyon temsilcileri, Anadolu Ajans? ve TRT ?st d?zey y?neticileri, D??i?leri Bakanl??? yetkilileri kat?ld?.
ÖNCEKİ HABER

G?l: ?nanarak s?yledim

SONRAKİ HABER

Çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyorlar

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa