Dersimiz ?sava? sanatlar??

Japonya'da, ??rencilerin k?klerini unutmamalar? i?in "sava? sanatlar?" ve judo, sumo gibi geleneksel sporlar?n ??retilmesinin okul m?fredat?na dahil edilmesi ?nerildi.


Japonya'da, ??rencilerin k?klerini unutmamalar? i?in "sava? sanatlar?" ve judo, sumo gibi geleneksel sporlar?n ??retilmesinin okul m?fredat?na dahil edilmesi ?nerildi. E?itim ??retim program?yla ilgili dan??ma kurulu, bu hafta ayr?ca beden e?itimi derslerinde ??rencilerin, modern danslar?n yan? s?ra geleneksel Japon dans?n? g?rmelerini tavsiye etti. E?itim Bakan? Maetani, "Japon gelene?ini sava? sanatlar?yla ??renmenin, ??renciler i?in iyi olaca??n?" s?yledi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net