Bulu?maya ayet cezas?

Suudi Arabistan'da ?akrabal?k ba?? olmayan gen? k?zla? dola??rken g?zalt?na al?nan 18 ya??ndaki delikanl?ya, Kur'an-? Kerim'in baz? b?l?mlerini ezberleme cezas? verildi.


Suudi Arabistan'da ?akrabal?k ba?? olmayan gen? k?zla? dola??rken g?zalt?na al?nan 18 ya??ndaki delikanl?ya, Kur'an-? Kerim'in baz? b?l?mlerini ezberleme cezas? verildi. Cidde'de "namahremiyle" bir araya gelme su?undan yarg?lanan delikanl?, ayr?ca 40 hadis ezberleyecek ve Ramazan sonunda mahkemeye gelerek cezai y?k?ml?l???n? yerine getirip getirmedi?ini g?sterecek. Sab?kas? bulunmayan delikanl?, k?rba? ve hapis cezas?ndan bu sayede kurtuldu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net