Milliler taktik ?al??t?

A Milli Futbol Tak?m?, 2008 Avrupa ?ampiyonas??nda 8 Eyl?l Cumartesi g?n? Malta ile yapaca?? grup eleme ma??n?n haz?rl?klar?n? d?n yapt??? ?ift antrenmanla s?rd?rd?.


A Milli Futbol Tak?m?, 2008 Avrupa ?ampiyonas??nda 8 Eyl?l Cumartesi g?n? Malta ile yapaca?? grup eleme ma??n?n haz?rl?klar?n? d?n yapt??? ?ift antrenmanla s?rd?rd?.
Milli Tak?mlar Teknik Direkt?r? Fatih Terim y?netiminde, Riva?daki Milli Tak?mlar Tesisleri?nde bas?na kapal? yap?lan sabah antrenman?nda, millilerin taktik a??rl?kl? bir ?al??ma yapt??? bildirildi.
Hafif sakatl??? nedeniyle ?nceki g?nk? antrenmanda salonda ?al??an Hamit Alt?ntop?un d?n sabah tak?mdan ayr? ko?ulara ba?lad??? kaydedildi.
(A) Milli Tak?m, d?n ak?am yapt??? antrenmanla Malta ma?? haz?rl?klar?n?n ?stanbul b?l?m?n? tamamlad?.
Yolculuk bug?n
(A) Milli Futbol Tak?m?, 2008 Avrupa ?ampiyonas? Eleme Grubu?nda 8 Eyl?l Cumartesi g?n? deplasmanda Malta ile kar??la?aca?? ma? i?in bug?n bu ?lkeye gidecek.
Malta ma?? haz?rl?klar?n? pazartesi g?n?nden itibaren Riva?daki Milli Tak?mlar Tesisleri?nde s?rd?ren milliler, Malta?da bu ak?am ve yar?n ak?am saatlerinde yapaca?? antrenmanlarla kar??la?man?n haz?rl?klar?n? tamamlayacak.
Milli Tak?mlar Teknik Direkt?r? Fatih Terim, yar?n Malta ma??yla ilgili bas?n toplant?s? d?zenleyecek.
Malta ile 8 Eyl?l Cumartesi g?n? TS? 20.30?da kar??la?acak milliler, ma??n ard?ndan ayn? gece ?stanbul?a d?necek.
?mit milliler gitti
?te yandan ?mit Milli Futbol Tak?m?, Liechtenstein ile 8 Eyl?l Cumartesi g?n? yapaca?? Avrupa ?ampiyonas? Eleme Grubu ma?? i?in ?svi?re?nin Z?rih kentine gitti. Teknik direkt?r ?nal Karaman, kafilenin hareketinden ?nce Atat?rk Havaliman??nda yapt??? a??klamada, ?Mutlu bir ?ekilde gidiyoruz. ?n?allah ?lkemize mutlu bir ?ekilde d?nece?iz? dedi. Karaman, grubu birinci bitirerek, play-off kar??la?malar?na do?rudan gitmeye hak kazanan tak?m olmak istediklerini kaydetti. ?mit milliler, Liechtenstein ile 8 Eyl?l Cumartesi g?n? Vaduz?da TS? 18.00?de kar??la?t?ktan sonra, 9 Eyl?l Pazar sabah? ?stanbul?a d?necek. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net