Necati: Galatasaray?a d?nece?im


Ankaraspor?un transfer d?neminin son g?n?nde Galatasaray?dan kiralad??? Necati Ate?, Orhan Ak ve Emre A??k tak?ma kat?ld?.
Futbolcular, mavi-beyazl? ekibin tesislerine gelerek laktak testinden ...


Ankaraspor?un transfer d?neminin son g?n?nde Galatasaray?dan kiralad??? Necati Ate?, Orhan Ak ve Emre A??k tak?ma kat?ld?.
Futbolcular, mavi-beyazl? ekibin tesislerine gelerek laktak testinden ge?erken, Necati Ate?, test sonras?nda bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlad?.
Kendisine Avrupa kul?plerinden teklif geldi?ini, ancak bonservis sorunu ve kadro d??? kalmas? nedeniyle transfer olamad???n? belirten Necati Ate?, ?Ankaraspor?a kiral?k olarak geldim ve yeniden Galatasaray?a d?nece?im. Ankaraspor?da sevdi?im arkada?lar?mla beraberim. Sahada elimizden geleni yapaca??z. Ankaraspor?u en alt s?radan en ?st s?ralara ??karmak istiyoruz? dedi.
Sar?-k?rm?z?l? tak?mdan ayr?lma s?recine de?inen golc? oyuncu, ??lk kamp d?neminde benimle ilgili bir s?k?nt? yoktu. Ne olduysa kamp d?n??? oldu. Futbolun i?inde her ?ey var. Galatasaray?dan ayr?ld???m i?in k?rg?n de?ilim desem yalan olur. Ne kadar k?r?l?p ?z?lsem de her ?ey geride kald?. Daha fazla konu?up kendimi y?pratmak istemiyorum? diye konu?tu.
Galatasaray?dan neden g?nderildi?ini bilmedi?ini ifade eden Necati, ?Bunu kamuoyu de?erlendiriyor. Ben Galatasaray?da 3.5 y?l i?inde en ?ok gol atan futbolcu oldum. Bunun arkas?na s???nman?n anlam? yok. Ama sonu?ta b?yle bir de?erlendirme yap?ld?, biz de sayg? duyduk?ifadelerini kulland?.
Y?ld?z futbolcu, ?u anda tek hedefinin iyi bir performans g?stererek,
yeniden (A) Milli Tak?m?a se?ilmek oldu?unu kaydetti.
Teknik direkt?r Aykut Kocaman ise ligin ilk 4 haftas?nda sadece 1 puan alarak ??k?nt? ya?ad?klar?n?, ancak yapt?klar? do?ru transferlerle bu s?k?nt?y? a?acaklar?n? belirtti.
Bu arada Necati Ate??le birlikte ba?kent ekibine kiral?k olarak gelen Orhan Ak ve Emre A??k, bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?ts?z b?rakt?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net