06 Eylül 2007 00:00

Mesele 12 Eyl?l?? tart???yor

Ocak ay?nda yay?nlanmaya ba?layan Mesele dergisi Eyl?l say?s?nda 12 Eyl?l?? konu al?yor. ?Kitab? bahane ve vesile eden, kitaplara de?erek, kitaplar ?zerinden, bazen de kitaplara te?et ge?erek T?rkiye?nin edebi-siyasal- ...

Paylaş

Ocak ay?nda yay?nlanmaya ba?layan Mesele dergisi Eyl?l say?s?nda 12 Eyl?l?? konu al?yor. ?Kitab? bahane ve vesile eden, kitaplara de?erek, kitaplar ?zerinden, bazen de kitaplara te?et ge?erek T?rkiye?nin edebi-siyasal-k?lt?r?ne ?soldan? m?dahil olmay? ama?layan? dergide, konuya dair, ele?tirmen ??kr? Arg?n?la, derginin edit?r? Osman Ak?nhay??n kapsaml? s?yle?isi yer al?yor. Arg?n?la yap?lan bu s?yle?inin ba?l??? ise bir hayli iddial?: ?Edebiyat, 12 Eyl?l?? Kalben Destekledi!? Dergide konuya dair ayr?ca, yazar Berat G?n??kan??n ? ?Zafer?den ?nce, ?Yenilgi?den Sonra...? ba?l?kl? yaz?s? ile Osman Ak?nhay??n giri? mahiyetindeki yaz?s? yer al?yor: ?12 Eyl?l?? Tane Tane Anlatmak.? Mesele?de ayr?ca, ele?tirmen, siyaset bilimci Hasan B?lent Kahraman??n tart??ma yaratacak yaz?s? bulunuyor: ?Roman?n Eti?i: Yazmak ya da Susmak?. Bunlar?n yan? s?ra, Kemal Varol, G?lten Ak?n ?iirini de?erlendiriyor, Selim Temo ise ?Halk?n Dostlar?: Hayali Miras? ba?l???nda bir ?iir ele?tirisi yap?yor. Sloven d???n?r Slavoj Zizek?in bir yaz?s? Mesele?nin bu say?s?n?n di?er konular? aras?nda. (K?LT?R SERV?S?)
Bilgi i?in: www.agorakitapligi.com
ÖNCEKİ HABER

Engellenen projeler Ba?bakanl?k?ta duruyor

SONRAKİ HABER

Bakanlık, parasını ödediği sinyalizasyonu almamış

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa