06 Eylül 2007 04:00

Ormanlar?n ak?beti belirsiz

T?rkiye Ormanc?lar Derne?i, orman te?kilat?n?n ge?mi?te s?k s?k de?i?ik bakanl?klara ba?land???n? ve bu birle?menin her zaman ?lke ormanc?l???na zarar verdi?ini s?yledi.

Paylaş

T?rkiye Ormanc?lar Derne?i, orman te?kilat?n?n ge?mi?te s?k s?k de?i?ik bakanl?klara ba?land???n? ve bu birle?menin her zaman ?lke ormanc?l???na zarar verdi?ini s?yledi.
T?rkiye Ormanc?lar Derne?i Genel Ba?kan? Mustafa Yumurtac? yapt??? yaz?l? a??klamada, Orman Te?kilat??n?n do?al kaynaklar y?netiminden al?narak Enerji Bakanl????na ba?lanmas?n?n mant???n? ve gerek?esini anlamakta g??l?k ?ektiklerini ifade etti. T?rkiye?nin ormanca zengin olmad???, k?t olan bu kaynaklar?n da madenlerin pe?ine tak?larak Enerji Bakanl????na ba?lanmas?n?n son derece yanl?? oldu?unu vurgulayan Yumurtac?, orman azalmalar?n?n en ?nemli nedeninin politik ama?larla yap?lan yasal d?zenlemeler oldu?unu belirtti. ?lklim de?i?ikli?inin, k?resel ?s?nman?n, sera gazlar?n?n ve su ?retiminin ?nem kazand??? bir d?nemde ormanlar?n ve ormanc?l???n de?eri bir kat daha artm??t?r diyen Yumurtac?, ormanc?l???n m?stakil bir bakanl?k olarak faaliyetlerini s?rd?rmesi gerekti?ini belirtti. (Ankara/EVRENSEL)
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

?ZG?RL?KLER

SONRAKİ HABER

Öztrak'tan, CHP imzalı sahte bildiriye tepki: Provokasyonu bıraksınlar

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa