F?rt?nadan Sonra tv8 21.15

?After the Storm? (2001)Y?netmen :Guy Ferland Oyuncular:Benjamin Bratt, Armand Assante, Nestor Serrano


Hemingway?in k?sa bir hikayesinden yola ??k?larak ger?ekle?tirilmi? bir macera filmi. Film, New York Uluslararas? Ba??ms?z Film festivali?nde B?y?k J?ri ?d?l? kazanm??t?. Ger?ek bir deniz adam? ve bal?k?? olan Arno, g?nlerini g?zel kad?nlar?n pe?inde ko?up, ya?ad??? sahil kasabas?na gelen karanl?k tiplerin ayak i?lerini yaparak ge?irir. Bu i?lerden biri onu, Amerikan bandral? l?ks bir yata g?t?r?r ve Arno, yat?n sahibesi i?in bir miktar eroin bulur. Ona bu i?i Ortega ayarlam??t?r. Ortega ile Arno aras?nda b?y?k bir kavga ??kar ve Arno, Ortega?y? b??aklar. Ayn? gece b?y?k bir f?rt?na liman? alt ?st eder ve yat batar. Olaylar b?ylece daha da kar???k bir hal al?r.
www.evrensel.net