07 Eylül 2007 00:00

?stanbul mahallelerinde festival g?nleri

Bu hafta sonu, ?stanbul?un ?e?itli emek?i semtleri, kendi ?abalar?yla d?zenledikleri festivallere ev sahipli?i yap?yor. ?stanbul Avrupa Yakas??ndaki K???karmutlu ve Gazi mahalleleri ile Anadolu Yakas??ndaki G?lsuyu ile G?lensu...

Paylaş

Bu hafta sonu, ?stanbul?un ?e?itli emek?i semtleri, kendi ?abalar?yla d?zenledikleri festivallere ev sahipli?i yap?yor. ?stanbul Avrupa Yakas??ndaki K???karmutlu ve Gazi mahalleleri ile Anadolu Yakas??ndaki G?lsuyu ile G?lensu mahalleleri, t?m ?stanbullular? festivallerine ?a??r?yor.
Armutlu sesini notalara d?k?yor
Bir s?redir belediyenin y?k?mlar?yla g?ndeme gelen K???karmutlu, dayan??ma mesajlar?n? ?enlikle duyurmaya ?al???yor. 4. Armutlu Geleneksel G?z ?enli?i, 8 ve 9 Eyl?l tarihleri aras?nda K???karmutlu?da ba?l?yor.
Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Sar?yer ?ubesi Gen?lik Komisyonu?nun d?zenledi?i Armutlu Geleneksel G?z ?enli?i, bu sene de 8-9 Eyl?l tarihleri aras?nda ?e?itli etkinlikler, konserler, paneller ve sevilen sanat??lar?yla y?k?ma kar?? direnen K???karmutlu?da
ba?l?yor. 8 Eyl?l Cumartesi g?n? saat 14.00?te ba?layacak olan etkinliklerin ilk aya??n? ?Adalet ve ?zg?rl?k? konulu panel olu?turacak. Panelin ard?ndan da a??k havada sinema keyfi ya?anacak. Eve D?n????n g?sterilece?i etkinli?e, filmin y?netmeni ?mer U?ur da kat?lacak. Film, saat 17.00?de g?sterilecek. 9 Eyl?l Pazar g?n? ise doyas?ya m?zik kat?l?mc?lar? bekliyor. Grup Yorum, Nurettin G?le?, Mi?a, Sevcan Orhan, Y?rt?k U?urtma, Duygu Ko?ak, Erdal Bayrako?lu, Nil?fer Sar?ta?, Erdal G?ney, Haluk Levent, Niran ?nsal, Almus Semah Ekibi, ?ayeli Horon Ekibi ve daha bir?ok s?rpriz sanat??n?n kat?laca?? Armutlu G?z ?enli?i?ne, bu sene de t?rk?leri hep bir a??zdan s?ylemek i?in herkes davetli.
Yozla?maya kar??
?stanbul?da ?ok say?da demokratik kitle ?rg?t? ve siyasi ?evrenin ortakla?arak d?zenledi?i G?lensu ve G?lsuyu Mahalleri K?lt?r-Sanat Festivali, 7-9 Eyl?l tarihlerinde ger?ekle?ecek. Festivalin amac?, ?yozla?t?rma politikalar?na kar?? birlik, beraberlik ve dayan??ma ruhunu canland?rmak? olarak a??kland?.
Maltepe il?esine ba?l? G?lsuyu ve G?lensu mahalleleri halk?n?n festival boyunca konu?u olacak sanat?? ve
gruplar aras?nda Grup Yorum, Grup Munzur, Birol Topalo?lu, Domane Dersim, Hasan Sa?lam, Soner Soyer, Tiyatro Simurg, Babil Halk Sahnesi bulunuyor. Festivali ?rg?tleyen kurumlar, festivalin b?t?esine mahalle halk?n?n deste?ini katabilmek amac?yla haz?rlanan kartlar?, kap? kap? dola??p satarak maddi kaynak sa?lamaya ?al???yor. Festival ilk g?n y?r?y???yle ba?layacak. Gazi Mahallesi?nin geleneksel ?enli?i de bu hafta sonunda yap?l?yor. (K?LT?R SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

AKP bize ne zaman dilimizde t?rk? dinletti?

SONRAKİ HABER

Cem Uzan, mal varlıklarına el konulması için açılan davayı kazandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa