AKP bize ne zaman dilimizde t?rk? dinletti?

Bu y?l 4??nc?s? d?zenlenen Batman Hasankeyf K?lt?r Sanat Festivali?nin DEP Milletvekili Mehmet Sincar?a atfedilen a??l?? konserinde bir araya gelen on binlerce ki?i, renkli g?r?nt?ler olu?turdu.


Bu y?l 4??nc?s? d?zenlenen Batman Hasankeyf K?lt?r Sanat Festivali?nin DEP Milletvekili Mehmet Sincar?a atfedilen a??l?? konserinde bir araya gelen on binlerce ki?i, renkli g?r?nt?ler olu?turdu. Festivalde konu?ma yapan DTP E?ba?kan Vekili Nurettin Demirta?, h?k?meti kastederek, ?Bizim
belediyelerimizin hizmet ?retmedi?ini s?yl?yorlar. Onlar ABD?den milyon dolarlar al?yorlar. Hangisi b?yle g?zel bir festival d?zenlemi?? Hangisi 4 y?ld?r kendi di-limizde bizlere bir ?ark? dinletmi?? dedi.
Batman Belediyesi?nin d?zenledi?i 4. Batman Hasankeyf K?lt?r Sanat Festivali?nin a??l?? konseri, ?nceki g?n on binlerce ki?inin kat?l?m?yla ger?ekle?ti. K?rt stand-up sanat??s? Murat Batgi?nin sundu?u gecede, Mikail Aslan konserinin ard?ndan, ?ld?r?len DEP?li Milletvekili Mehmet Sincar??n an?ld??? bir sinevizyon g?sterimi ve konu?ma yap?ld?.
Hasankeyf Festivali?ne, TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan ve bir?ok milletvekili kutlama mesaj? g?nderdi. Festivalde konu?ma yapan DTP E?ba?kan Vekili Nurettin Demirta?, Ba?bakan??n ?Baraj? yapaca??z Hasankeyf?? de ta??yaca??z? s?zlerini ele?tirerek, ?Hasankeyf vazo mu ki ta??-yacaks?n? Bunu hi?bir yere ta??mayacaks?n? dedi. AKP?nin ?Diyarbak?r ve Dersim belediyelerini de alaca??z? s?zlerine tepki g?steren Demirta?, ?unlar? kaydetti: ?Buralar zaten bizim. Bizler Bing?l??, Siirt?i, Van?? ve A?r??y? yeniden alaca??z. Bizim belediyelerimizin hizmet ?retmediklerini s?yl?yorlar. Onlar ABD?den milyon dolarlar al?yorlar. Hangisi b?yle g?zel bir festival d?zenlemi?? Hangisi 4 y?ld?r kendi dilimizde bizlere bir ?ark? dinletmi???
Gecenin finalinde ise rock m?zi?in sevilen ismi Haluk Levent sahnedeydi. Levent, Hasankeyf i?in devrimci bir m?cadele verdiklerini belirtti. (Batman/D?HA)
www.evrensel.net