Kenan Evren Bulvar??n?n ad? Demokrasi Bulvar? olarak de?i?tirilsin

Adana 78?liler Giri?imi, 12 Eyl?l askeri darbesinin sorumlular?n?n isimlerinin cadde ve bulvarlara verilmesine tepki olarak Adana?da bulunan Kenan Evren Bulvar??n?n isminin Demokrasi Bulvar? olarak de?i?tirilmesi i?in Adana ...


Adana 78?liler Giri?imi, 12 Eyl?l askeri darbesinin sorumlular?n?n isimlerinin cadde ve bulvarlara verilmesine tepki olarak Adana?da bulunan Kenan Evren Bulvar??n?n isminin Demokrasi Bulvar? olarak de?i?tirilmesi i?in Adana B?y?k?ehir Belediyesi?ne dilek?e verdi.
Konu ile ilgili 78?liler Adana Giri?imi olarak gazetemize a??klama yapan Ba?ak Y?ld?r?m, Adana B?y?k?ehir Belediye Meclisi ?yelerine seslenerek, darbecileri kahraman olarak g?steren bu uygulamay? d?zeltme ?a?r?s? yapt?
?D?nyan?n bir?ok yerinde ge?mi?te halk?na zulmeden, e?itli?i, ?zg?rl??? ve karde?li?i yok etmek i?in dar a?a?lar? kuran, g?zel bir d?nya isteyen insanlar? zindanlara dolduran darbeciler hesap veriyor? diyen Y?ld?r?m, Kenan Evren?in binlerce insan? zindanlara doldurdu?unu binlerce insan?n ?l?m?nden sorumlu oldu?unu belirterek, ?Kenan Evren isminin bulvara verilmesi Adana halk?n?n iradesini ya da b?y?k bir ?o?unlu?unun iradesini yans?tmamaktad?r. Halka zulmeden bir darbeci generalin isminin bu kentte bir bulvara verilmesi o kent i?in utan? vericidir. Adana halk? buna lay?k de?ildir? ?eklinde konu?tu. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net