07 Eylül 2007 00:00

?12 Dev Adam? silkelendi

35. Avrupa Basketbol ?ampiyonas??nda (C) Grubu?nda yer alan T?rkiye, Litvanya ve Almanya yenilgilerinin ard?ndan gruptaki son ma??nda ?ek Cumhuriyeti?ni 80-72 yenerek, 2. tura y?kselmeyi ba?ard?.

Paylaş

35. Avrupa Basketbol ?ampiyonas??nda (C) Grubu?nda yer alan T?rkiye, Litvanya ve Almanya yenilgilerinin ard?ndan gruptaki son ma??nda ?ek Cumhuriyeti?ni 80-72 yenerek, 2. tura y?kselmeyi ba?ard?.
Avrupa ?ampiyonas??nda d?rtl? gruplarda oynanan ma?lar?n ard?ndan, gruplar?nda sonuncu olan ?lkeler elendi. Di?er 12 tak?m ise finallerin oynanaca?? Madrid?de m?cadeleyi s?rd?recek.
?kinci turda (E) Grubu?nda Rusya, H?rvatistan, ?spanya, Yunanistan, ?srail ve Portekiz, (F) Grubu?nda ise Litvanya, Slovenya, Almanya, Fransa, ?talya ve T?rkiye yer alacak.
(A) Milli Tak?m ikinci turdaki ilk ma??n? 8 Eyl?l?de Slovenya ile oynayacak. Milliler daha sonra 10 Eyl?l?de ?talya, 11 Eyl?l?de ise Fransa ile kar??la?acak.
Tanjevi?: Anlams?z bir stres var
Avrupa Basketbol ?ampiyonas? (C) Grubu?ndan 3. s?rada yer alarak ?st tura y?kselen (A) Milli Tak?m?n?n antren?r? Bogdan Tanjevi?, ??Gruptan alabilece?imiz minimum sonu?la ??kt?k. Madrid?de bunu telafi etmek zorunday?z?? dedi.
Tanjevi?, yapt??? a??klamada, ??Ke?ke Almanya kar??s?nda da b?yle oynasayd?k?? diyerek, tak?m?n sergiledi?i oyundan memnun oldu?unu ifade etti. Tak?m?n turnuva ba??ndan beri ?ok sinirli oldu?unu, ?eklerin kar??s?nda 15 say? ?ndeyken bile oyuncular?n stresli oynamas?na anlam veremedi?ini kaydeden Tanjevi?, ??Umar?m bu ma?la birlikte stresi ?zerimizden atm???zd?r?? diye konu?tu. Tanjevi?, Madrid?de kar??la?acaklar? rakipleri i?in ise ??Zor olacak?? ifadesini kulland?.
Basketbol Federasyonu Ba?kan? Turgay Demirel de, ??Tak?m 3 g?nl?k zor bir s?re? ya?ad?. ???nc? ??kmak elbette ki iyi bir sonu? de?il ama Mallorca?da kaybettiklerimizi Madrid?de telafi edebilecek g?ce sahibiz. Oynayaca??m?z 3 tak?m? da yenebilecek kabiliyetteyiz. Yeni bir s?re? ba?l?yor?? dedi.
Oyunculardan Kerem G?nl?m ise, ???nan?lmaz bir stres vard? ?zerimizde ama ?imdi ger?ek anlamda silkelendik diyebiliriz. Madrid yeni bir sayfa olacak herkesi yenebilecek g??teyiz?? diye konu?tu.
Ender Arslan ise, ??Turnuvaya k?t? bir ba?lang?? yapt?k ama ger?ek karakterimizi Madrid?de g?sterece?iz?? dedi.
Bayanlar ?ek Cumhuriyeti kar??s?nda
Bu arada, 31. Avrupa ?ampiyonas? finallerine haz?rlanan (A) Milli Bayan Basketbol Tak?m?, ?talya?da d?zenlenen ?zel Porto San Giorgio Turnuvas??nda bug?n oynayaca?? ilk ma??nda, Avrupa ?ampiyonas??nda ayn? grupta m?cadele edece?i ?ek Cumhuriyeti ile kar??la?acak. Kar??la?ma TS? 19.00?da ba?layacak.
Turnuvada, yar?n saat 19.00?da Bel?ika, 9 Eyl?l Pazar g?n? saat 21.00?de ise ?talya ile kar?? kar??ya gelecek olan bayan milliler, 10 Eyl?l Pazartesi g?n? ?stanbul?a d?necek. (SPOR SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

Be?ikta??tan iddialara yalanlama

SONRAKİ HABER

İşten atılan işçiler için destek eylemi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa