Hem salonda hem sahadayd?lar

Be?ikta?, S?per Lig?in 5. haftas?nda deplasmanda Ankaraspor ile yapaca?? ma??n haz?rl?klar?n? s?rd?rd?.
Teknik direkt?r Ertu?rul Sa?lam y?netiminde,...


Be?ikta?, S?per Lig?in 5. haftas?nda deplasmanda Ankaraspor ile yapaca?? ma??n haz?rl?klar?n? s?rd?rd?.
Teknik direkt?r Ertu?rul Sa?lam y?netiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri?nde ger?ekle?tirilen ve 1.5 saat s?ren antrenmanda siyah-beyazl?lar, salonda ?al???p, sahada tempolu ko?u yapt?.
Milli tak?mlarda bulunan ?brahim Toraman, ?brahim ?z?lmez, R??t? Re?ber, Hakan Ar?kan, Serdar ?zkan, ?brahim Ka?, Serdar Kurtulu? ve Diatta ile sakatl?klar? nedeniyle tedavileri s?ren Murat, G?khan Zan, Ricardinho ve ?lkesine giden Tello antrenmanda yer almad?. Sabah idman? i?in izinli olan Delgado da antrenmana kat?lmad?.
?stanbul B.B. ile haz?rl?k ma??
Siyah-beyazl?lar, lige verilen aray? f?rsat bilerek yar?n ?stanbul B?y?k?ehir Belediyespor ile haz?rl?k ma?? yapacak. BJK Nevzat Demir Tesisleri?nde saat 17.30?da ba?layacak ma? bas?na kapal? oynanacak. Siyah-beyazl?lar, bu sabah bas?na a??k antrenmandan sonra ak?am yine bas?na kapal? ?al??acak. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net