07 Eylül 2007 04:00

Kuzey Atlantik?te yine gerilim

Kuzey Atlantik?te gerilim yine y?kseldi. B?lgede Rus bombard?man u?aklar? tespit edilince, ?ngiltere ve Norve? b?lgeye avc? u?aklar? g?nderdi. Reuters ajans?n?n haberine g?re 12 Rus stratejik bombard?man u?a?? Kuzey ...

Paylaş

Kuzey Atlantik?te gerilim yine y?kseldi. B?lgede Rus bombard?man u?aklar? tespit edilince, ?ngiltere ve Norve? b?lgeye avc? u?aklar? g?nderdi.
Reuters ajans?n?n haberine g?re 12 Rus stratejik bombard?man u?a?? Kuzey Atlantik?te pazartesi ve sal? g?nleri askeri tatbikata ba?lad?. Taktik u?u?lar? yapan TU-95MC tipi u?aklar, Engels kentinden Andadyr?ye ve ard?ndan ABD?ye naz?r ?ukotka Yar?madas? ?zerinde u?tu.
Bu geli?me ?zerine Norve? ordusu, ?zerine b?lgeye 2 F-16 g?nderdi. Genelkurmay s?zc?s?, ?Rus u?aklar? hava saham?za yakla?t?, ancak i?eri girmedi? dedi. AFP muhabirinin edindi?i bilgiye g?re ?ngiltere de ayn? ?ekilde Rus jetlerini izlemek amac?yla b?lgeye u?ak g?nderdi.
?lk de?il
Rus lideri Vladimir Putin, ge?en ay a??klama yaparak stratejik bombard?man u?aklar?n?n u?u?lar?na derhal ba?layacaklar?n? bildirmi?ti. Uzun mesafe gidebilen bu u?aklar?n u?u?lar?, SSCB?nin da??lmas?ndan sonra 1992 y?l?nda durdurulmu?tu.
?ngiltere ve Norve?, ?nceki ay da Kuzey Denizi?nin ?al???lmad?k? enlemlerinde Rus jetleri tespit edince derhal avc? u?aklar? kald?rm??t?. ?lkeler, son zamanlarda zengin Kuzey Kutbu?nda hakimiyetini g?stermeye y?nelik faaliyetlerde bulunuyor. Rus ka?ifleri, 2 A?ustos?ta kutup denizinin dibine 4 bin metrede Rus bayra?? dikmi?ti. Moskova, 2001 y?l?nda BM?ye ba?vurarak Kuzey Kutbu topraklar?n?n kendisine ait oldu?unun tescilini istemi?ti.
Ard?ndan Kanada, Danimarka, ABD ve Norve? de b?lgeye ke?ifler yapm??, hatta Kanada Ba?bakan? Stephen Harper, b?lgeye bizzat giderek bayrak dikmi?ti. Uluslararas? yasalara g?re hi?bir ?lkenin kontrol?nde olmayan b?lgede 5 ?lke de hak iddia ediyor. (DI? HABERLER)

Endonezya?ya milyarl?k silah sat???

Rusya?n?n, Endonezya?ya 1 milyar dolarl?k silah sataca?? ??renildi. Rusya lideri Vladimir Putin?in Cakarta ziyaretinde d?n imzalanan anla?ma gere?ince Moskova, d?nyan?n bu en b?y?k ?slam ?lkesine, 15 y?lda 1 milyar dolarl?k helikopter, tank ve denizalt? satacak. Endonezya, ge?en ay da Rusya?ya 6 adet Suhoy-30 avc? u?a?? sipari? etmi?ti. U?aklar?n bedeli 350 milyon dolara yak?n. G?zlemcilere g?re Cakarta h?k?meti, silah kaynaklar?n? ?e?itlendirmek amac?yla Rusya?yla anla?ma yapt?. Rusya, Putin?in tarihi ziyareti s?ras?nda Cakarta?yla enerji alan?nda anla?malar yapmay? da tasarl?yor. Endonezya?n?n en b?y?k silah tedarik?isi, 1999 y?l?na de?in ABD idi. (DI? HABERLER)
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Almanya?da ter?r histerisi yarat?l?yor

SONRAKİ HABER

Uber'e erişimin engellenmesi davası 3 Temmuz'a ertelendi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa